Text: Aktivism

Dokument

Digitala blanketter:

Årsmöteshandlingar 2019

 

Dokument för utskrift

Ansökan om verksamhetsbidrag (52,4 kB) VISA  LADDA NER 
Ansökan om aktivitetsbidrag (75,2 kB) VISA  LADDA NER 
Standardstadgar för redovisningsgrupper (70,9 kB) VISA  LADDA NER 
Standardstadgar för distrikt (25,0 kB) VISA  LADDA NER 
Medlemslista (12,5 kB) VISA  LADDA NER 
Ekonomisk årsrapport (40,3 kB) VISA  LADDA NER 
Öppna nytt Amnestykonto (100,4 kB) VISA  LADDA NER 
Byte av kassör (befintligt Amnestykonto) (50,8 kB) VISA  LADDA NER 
Verksamhetsplan (grupper/distrikt) (15,0 kB) VISA  LADDA NER