Text: Aktivism

HBTQI-personers rättigheter

Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras människor på grund av sin verkliga eller uppfattade sexuella läggning eller könsidentitet. Diskrimineringen leder bland annat till att HBTQI-personer fängslas, torteras och mördas och att HBTQI-aktivister förtrycks och begränsas i sin yttrande- och organisationsfrihet

__________________________________________________________________

SYDKOREA - SLUTA BESTRAFFA HOMOSEXUALITET

Amnestys rapport “Serving in Silence” som släpptes i juli visar på diskriminering av honomsexuella män i Sydkorea som tjänstgör  i militären. Sexuella handlingar mellan män i militärtjänst kan leda upp till två år i fängelse enligt artikel 92-6 i den militära strafflagen. Rapporten visar att soldater möter diskriminering, hot, våld och isolering som ett resultat av den diskriminerande lagen, och 2017 åtalades fler än 20 män i militär tjänst för misstanken att de ägnat sig åt samkönat sex.

Samkönat sex är ju inget brott, och diskriminering av HBTQI-personer måste bekämpas. Amnesty anser att lagen bagatelliserar våld och kränkningar mot homosexuella och att den måste avskaffas. Det finns ingen lagstiftning som kriminaliserar sexuella handlingar mellan personer av samma kön i Sydkorea för civila.

Under 2017 åtalades 23 sydkoreanska militärer i enlighet med artikel 92-6 och upp emot ett 50-tal utreddes. Flera av dessa är fortfarande under utredning och hindras under tiden från att avancera inom det militära. Utredningarna genomfördes på kränkande sätt och dessutom har det inneburit att personerna “outats” som hbtqi-personer, med stigmatisering och kränkningar som följd. Vissa av de sexuella handlingar som utreddes hade inträffat i de drabbade personernas hem, alltså inte under tjänstgöring.

Flera av dem som Amnesty talat med vittnar om att de formella maktrelationer som råder i det militära försvårar anmälningar av våld, diskriminering och kränkningar. Flera före detta soldater berättade för Amnesty International att de hade utsatts för sexuella övergrepp och när de velat rapportera  hotades de till tystnad, ofta av befälhavare.

Amnesty kräver att: 

- Försvarsministern tar lagstiftningsinitiativ för att avskaffa artikel 92-6 i den militära strafflagen, vilken förbjuder samkönat sex inom militären;

- Parlamentet antar en heltäckande antidiskrimineringslag som förbjuder diskriminering på en rad grunder, bland dem sexuell läggning, könsidentitet och könskaraktäristik.

Aktionen pågår mellan 5 till 21 november. 

AGERA!

- Samla in namnunderskrifter för att artikel 92-6 ska avskaffas. Skicka petitionerna till Amnesty Stockholmskontor som vidarebefodrar dem Amnesty Sydkorea. Därefter kommer petitionerna kommer att överlämnas till berörda myndigheter i Sydkorea.

Adress:

Amnesty International

Att: Joel Bergenfalk

Alsnögatan 11

116 41 Stockholm

__________________________________________________________________

TIDIGARE AKTIONER

__________________________________________________________________

Pride 2019 - Zak och Turkiet

Den 30 juni var dagen då Istanbul Pride skulle äga rum i Turkiet. Men istället för att skydda demonstrationen och möjliggöra den folkfest Pride borde vara attackerade polis de fredliga demonstranterna med gummikulor och tårgas, och ett flertal personerg greps enbart för att de deltog i festligheterna. Läs mer om vad som hände under Istanbul Pride här.

HBTQI-rörelsen i Turkiet behöver omvärldens stöd nu mer än någonsin. Därför uppmanades grupper att agera till stöd för Turkiet och Zak under Pride.

__________________________________________________________________

HBTQI-nätverk

Gå gärna med i vårt HBTQI-nätverk då får du löpande information om aktuella händelser i världen och aktioner att agera på per mejl. Ju fler som agerar desto bättre kan informationen spridas vidare. Vem som helst kan anmäla sig till listan, du behöver inte vara medlem i Amnesty eller ha några förkunskaper!

Anmäl dig HÄR.

HBTQI-nätverket finns även på facebook, "Human Rights are my Pride".

För frågor kontakta:

Karolina Pontén

karolina.ponten@amnesty.se

0733-101521