Text: Aktivism

HBTQI-personers rättigheter

Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras människor på grund av sin verkliga eller uppfattade sexuella läggning eller könsidentitet. Diskrimineringen leder bland annat till att HBTQI-personer fängslas, torteras och mördas och att HBTQI-aktivister förtrycks och begränsas i sin yttrande- och organisationsfrihet

Pride 2019 - Zak och Turkiet


Uppdatering:
 I och med domstolens beslut i Ankara har materialet behövts förändras. Det har därmed försenats. Alla som vill agera under maj månad kan istället agera för Zak!

Bakgrund:
De senaste fyra åren har Istanbul Pride förbjudits från att hållas. Det som för ett par år sedan var en stor och levande rörelse trycks nu undan av polis och beslutsfattare. Det är en utveckling som varken HBTQI-rörelsen i Turkiet eller Amnesty kan gå med på, och därför ägnar vi årets Pridekampanj åt internationella påtryckningar till stöd för Istanbul Pride och mot förbudet.

Men det är inte bara Istanbul som satt käppar i hjulet för manifestationer för allas rätt till ett liv fritt från diskriminering. I Ankara var det fram till april i år förbjudet med utåtriktade HBTQI-aktiviteter i huvudstaden, med hänvisning till bland annat vikten av att skydda "det allmännas hälsa och moral" och "andras rättigheter och friheter". Förbudet dömdes den 19 april dock vara olagligt av en administrativ domstol, vilket självklart är något att fira och uppmärksamma! Men med det sagt kan myndigheterna fortfarande förbjuda enskilda event, och det är ännu inte självklart att planerade HBTQI-aktiviteter kommer kunna arrangeras.

Förra året trotsade studenter vid Middle East Technologiacal University (METU) det dåvarande förbudet och genomförde en parad med massivt stöd från världens alla hörn - vi hoppas givetvis att samma kommer kunna ske även i år.

Den här sommaren kampanjar vi än en gång till stöd för studenter i Ankara, för HBTQI-rörelsen i Turkiet och mot nuvarande förbud. We march for those who can't! 

Beställ material

Anmäl dig till årets Pridekampanj genom att beställa material! Eftersom uppdateringar har skett i Turkiet kommer alla som anmäler sig till att börja med få material för Zak Kostopoulus. Materialet består av affischer, infoblad och petitionslistor. Dessutom kommer det finnas banderoller som kan skickas mellan städer för att tajma just din parad. 

Materialbeställningsformuläret hittar du här!Affischer på ett övergripande HBTQI-tema som också går att beställa:


Agera för Zak Kostopoulos

Då förutsättningarna för Pride i Turkiet har ändrats ges alla som vill möjlighet att agera för Zak Kostopoulos, en queeraktivist och människorättsförvarare som förra året misshandlades till döds i Grekland. För att läsa mer om Zaks fall och få tillgång till det material som går att skriva ut tryck HÄR.  

HBTQI-nätverk

Gå gärna med i vårt HBTQI-nätverk då får du löpande information om aktuella händelser i världen och aktioner att agera på per mejl. Ju fler som agerar desto bättre kan informationen spridas vidare. Vem som helst kan anmäla sig till listan, du behöver inte vara medlem i Amnesty eller ha några förkunskaper!

Anmäl dig HÄR.

HBTQI-nätverket finns även på facebook, "Human Rights are my Pride".

För frågor kontakta:

Amelia Wingqvist

amelia.wingqvist@amnesty.se

0707-44 57 93