Text: Aktivism

Aktivitetsbidrag 2022

Under juni, juli och augusti har vi begränsade resurser att behandla bidragsansökningar, det kan därför ta lite längre tid innan ni får återkoppling. Om er ansökan är mycket brådskande rekommenderar vi er att kontakta oss på engagemang@amnesty.se

Aktivitetsbidraget kan sökas av alla grupper, ungdomsgrupper, distrikt och samordningar inom Amnesty. Ni kan ansöka om medel för alla aktiviteter inom ramen för Amnestys åtagande, men de ansökningar som ligger i linje med svenska sektionens prioriterade verksamhet ges högst prioritet. Bidraget är inte begränsat till ett visst belopp.

Att ansöka om aktivitetsbidrag går till så här:
1. Innan ni fyller i den här blanketten kontakta er lokala verksamhetsutvecklare för en genomgång av den aktivitet ni vill ansöka om bidrag för.
2. Fyll i den här blanketten.
3. Räkna med 5-10 arbetsdagar innan er ansökan är behandlad. Så snart beslut fattats och bidraget betalats ut får ni en bekräftelse via e-post med instruktioner vad gäller redovisning och dokumentation.

Vid frågor, kontakta Karin Danelius på karin.danelius@amnesty.se eller 070-197 44 77

* = Obligatorisk uppgift

Beskriv vad ni planerar att göra, när aktiviteten ska ske samt syftet med er aktivitet.

Specificera vad pengarna ska gå till

Clearingnummer och kontonummer