Text: Aktivism

Ledarskapsprogrammet

Amnesty har sedan 2003 haft ett ledarskapsprogram, vars syfte har varit att stödja medlemmar som vill ta en ledarroll inom sektionen.

Ledarskap handlar om att ha ha en tydlig bild av vad man vill åstadkomma, att ha ett aktivt förhållningssätt gentemot dem man arbetar tillsammans med, och gärna också en grundläggande förståelse för hur människor fungerar - både du själv och andra som inte är som du. 

Syftet med ledarskapsprogrammet är att ge ledare i Amnesty (både dagens och morgondagens...) stöd och utbildning. Vi vill öka deltagarnas möjligheter att aktivt och medvetet bidra till att skapa verksamhet/aktivitet inom Amnesty, samt att utveckla vår organisation.

Ledarskapsprogrammet 2020-2021

Programmet riktar sig till nuvarande och framtida ledare inom Amnesty - unga eller gamla, oerfarna eller rutinerade - med en vilja att utvecklas.

Programmet kommer liksom ifjol att hållas på regional nivå. Vi kommer alltså ha separata program för de tre regionerna syd (Malmö), nordväst (Göteborg) och nordöst (Stockholm).

Datumen som är aktuella inom årets ledarskapsprogram är:

Bland de frågor vi kommer ta upp under programmets gång kan nämnas:

Ansökan

Fyll i din ansökan här!I din ansökan kommer du få ange vilka aktiviteter, verksamheter och målsättningar du strävar efter att genomföra/bedriva/uppnå under programmets gång, så den frågan kan vara bra att tänka igenom innan du fyller i formuläret.

Givetvis får du också mer än gärna tipsa andra medlemmar att ansöka till programmet!

Om du undrar över något, vänd dig till:

Fartun Andersson Ramnemo, verksamhetsutvecklare SYD: 040-96 66 30, fartun.andersson-ramnemo@amnesty.se

Daniel Lundh, verksamhetsutvecklare NORDVÄST: 070 914 46 81, daniel.lundh@amnesty.se

Karin Danelius, verksamhetsutvecklare NORDÖST: 070 197 44 77, karin.danelius@amnesty.se