Text: Aktivism

Amnesty ABC-E

Utbilda dig i Amnesty och hur du kan arbeta för mänskliga rättigheter! 

Amnesty ABC är vår grundutbildning som primärt riktar sig till nya aktivister i Amnesty, eller till dem som är på väg in i vår verksamhet. De som utbildar Amnesty ABC är aktivister som har stor erfarenhet av engagemang inom organisationen och av att utbilda andra. Utbildningen består av tre delar. Den första delen innehåller grundläggande information om Amnesty och de två andra delarna är fördjupningar. Varje del är ca 45 minuter lång. Det går att få utbildning i sin helhet vid ett tillfälle (ca 4 h totalt), men det går också bra att dela upp de tre delarna över flera utbildningstillfällen. 

Vi har även del som heter Amnesty E som i Event, där du som aktivist får verktyg i att planera och genomföra evenemang.

Amnesty A: En introduktion

I den första delen går vi igenom Amnestys vision, vilka frågor vi arbetar med och vilka metoder vi använder i vårt arbete.

Amnesty B: En organisation i förändring 

I den andra delen lär vi oss mer om hur organisationen har utvecklats över tid. Vi fördjupar oss i åtagandet och hur organisationen är uppbyggd.

Amnesty C: En aktivistorganisation 

Sista delen har fokus på påverkans- och utredningsarbete och vägen till aktivism, vad du själv kan göra och vilka vägar det finns för att påverka!

Amnesty E: Eventutbildningen

En fristående kurs som ger dig som aktivist verktyg i hur du planerar och genomför evenemang.

Aktuella digitala utbildningar att anmäla sig till!

Här skriver vi om aktuella utbildningar och som är öppna för alla att anmäla sig till!
Vår grundutbildning riktar sig primärt till nya aktivister i Amnesty, eller till dem som är på väg in i vår verksamhet.  I den första delen går vi igenom Amnestys vision, vilka frågor vi arbetar med och vilka metoder vi använder i vårt arbete

Utbildningen ges på både engelska och svenska vid olika tillfällen - du kan välja det datum som passar dig bäst. Grundutbildningen riktar sig primärt till nya aktivister i Amnesty, eller till de som är på väg in i vår verksamhet. I den första delen går vi igenom Amnestys vision, vilka frågor vi arbetar med och vilka metoder vi använder i vårt arbete. Säg till alla nya eller kom själv och fräscha upp dina kunskaper

Amnestys grundutbildning

Datum: den 3 december

Tid: 18.15 - 20.30

Plats: digitalt
Anmäl dig här!

Instruktioner om hur du deltar kommer till anmälda några dagar innan utbildningstillfället.
Hör gärna av dig ifall du har några frågor eller funderingar! Kontaktperson: Fartun Andersson Ramnemo. fartun.andersson-ramnemo@amnesty.se Tel: 070 9144152

Amnesty's basic education

Amnesty A is mainly for new activists within Amnesty, or for those who are on their way into our organisation. In the first part we will focus on Amnesty's vision, which questions we work with and what methods we use in our work. The education will be given in both english and swedish at different occasions - you can choose the date that suits you the best. Instructions on how you participate will be sent to you a few days before the education. 

Date: 10 december Time: 18.15 Place: Digital

Sign up here!

If you have any further questions or thoughts, feel free to contact us.

Fartun Andersson Ramnemo, Operations Developer Activism Syd 

fartun.andersson-ramnemo@amnesty.se

Tel: 070 9144152


Är du intresserad av att utbilda andra och har erfarenhet av aktivism inom Amnesty? Kontakta samordnaren för Amnesty ABC-E (se kontaktuppgifter nedan) och gör en intresseanmälan för det ideella uppdraget som utbildare!

Kontakt! 

Om du har frågor om utbildningarnas innehåll eller vill få hjälp med att arrangera en utbildning på din ort eller i ditt distrikt, kontakta Fartun Andersson Ramnemo på 0709144152 eller fartun.andersson-ramnemo@amnesty.se