Text: Aktivism

Amnesty ABC-E

Utbilda dig i Amnesty och hur du kan arbeta för mänskliga rättigheter! 

Amnesty ABC är vår grundutbildning som primärt riktar sig till nya aktivister i Amnesty, eller till dem som är på väg in i vår verksamhet. De som utbildar Amnesty ABC är aktivister som har stor erfarenhet av engagemang inom organisationen och av att utbilda andra. Utbildningen består av tre delar. Den första delen innehåller grundläggande information om Amnesty och de två andra delarna är fördjupningar. Varje del är ca 45 minuter lång. Det går att få utbildning i sin helhet vid ett tillfälle (ca 4 h totalt), men det går också bra att dela upp de tre delarna över flera utbildningstillfällen. 

Vi har även del som heter Amnesty E som i Event, där du som aktivist får verktyg i att planera och genomföra evenemang.

Amnesty A: En introduktion

I den första delen går vi igenom Amnestys vision, vilka frågor vi arbetar med och vilka metoder vi använder i vårt arbete.

Amnesty B: En organisation i förändring 

I den andra delen lär vi oss mer om hur organisationen har utvecklats över tid. Vi fördjupar oss i åtagandet och hur organisationen är uppbyggd.

Amnesty C: En aktivistorganisation 

Sista delen har fokus på påverkans- och utredningsarbete och vägen till aktivism, vad du själv kan göra och vilka vägar det finns för att påverka!

Amnesty E: Eventutbildningen

En fristående kurs som ger dig som aktivist verktyg i hur du planerar och genomför evenemang.

Aktuella digitala utbildningar att anmäla sig till!

Här skriver vi om aktuella utbildningar och som är öppna för alla att anmäla sig till! Amnesty ABC ges på svenska och engelska, en väljer själv vilken utbildning en vill medverka på. Engelska utbildningar: se längre ner på sidan.

Nästa utbildningstillfälle kommer ske i början av hösten, håll utkik här efter anmälningsformulär och datum!

Är du intresserad av att utbilda andra och har erfarenhet av aktivism inom Amnesty? Kontakta samordnaren för Amnesty ABC-E (se kontaktuppgifter nedan) och gör en intresseanmälan för det ideella uppdraget som utbildare!

Kontakt! 

Om du har frågor om utbildningarnas innehåll eller vill få hjälp med att arrangera en utbildning på din ort eller i ditt distrikt, kontakta Julia Karlsson på 070-914 46 81 eller julia.karlsson@amnesty.se 

Upcoming training sessions to sign up for!

Here we post information about upcoming training sessions for Amnesty ABC in English.

Next session in English will be this fall, check this page for updates on date and the link where to sign up.

 If you have any questions, please contact Julia Karlsson, julia.karlsson@amnesty.se, 070-914 46 81.