Text: Aktivism

Gustavo Gatica, Chile

Studenten Gustavo Gatica deltog i de stora protesterna i Chile hösten 2019. Han var en av dom demonstranter som träffades av polisens gummikulor, och blev permanent blind. Kräv att de ansvariga ställs till svars nu!

I oktober 2019 höjdes priserna kraftigt i kollektivtrafiken i Chile, vilket ledde till massiva protester där människor uttryckte sin ilska över ekonomiska ojämlikheter, privatiseringar och korruption. Demonstrationerna bemöttes våldsamt och särskilt oroväckande var att Carabineros, Chiles nationella polis, systematiskt sköt med gummikulor mot människors huvuden. Många fick permanenta synskador.

En av dem som förlorade synen permanent och på båda ögonen var den 22-åriga psykologstudenten Gustavo. Han uttrycker själv: “Jag fick offra mina ögon för att andra ska öppna sina”.

I augusti väcktes åtal mot en polis kallad "G-3" som Amnestys videomaterial har kunnat knyta till händelsen. Åtalets beskrivningar och argument ligger i linje med Amnestys krav, vilket är ett stort steg i rätt riktning! Men kampen för Gustavo fortsätter ännu.

Amnesty kräver att också “G3:s” chefer utreds och ställs till svars.

Amnesty kräver att:

 • Ansvarsförhållandena och mandat hos chefer och andra som varit involverade i omständigheterna som kringgärdat Gustavos skador utreds
 • Polisen fastställer det formella ansvaret hos polischefer som varit involverade i kränkningar av de mänskliga rättigheterna under protesterna 2019, inte minst dem som Gustavo utsatts för, samt att dessa chefer samarbetar fullt ut i eventuella brottsutredningar 

Hur kan ni arbeta för att påverka Gustavos fall?

I Gustavos fall är strid ström av mejl, brev och underskrifter är att föredra. Förslag på text hittar ni nedan och petitionslistor går att skriva ut från aktivistportalen. Obs för att ni alltså inte ska skicka dem till oss på sekretariatet utan använda adressen ni hittar här nedan.

I Gustavos fall har vi två måltavlor:

 • Den nationella åklagaren.
 • Chefen för chiles poliskår.

Vi rekommenderar att ni första hand skriver påverkansbrev och skickar underskrifter till den nationella åklagaren. Detta då vi kommer använda namninsamlingen på hemsidan för att skicka mail till chefen för poliskåren. På detta vis kan vi alltså sätta press på båda våra måltavlor samtidigt! Ni får alltså gärna skriva egna brev OCH skriva under och sprida namninsamlingen på hemsidan. Material hittar ni via denna mapp och ni kan använda www.amnesty.se/gustavo om ni vill länka till den digitala namninsamlingen för just Gustavos fall.

Vi vill även uppmana till att skapa synlighet för vad som hänt i Chile. Skriv gärna insändare eller sök samarbete med andra grupper eller organisationer med Latinamerikafokus!

SOLIDARITETSHÄLSNINGAR

Skicka solidaritetshälsningar till Gustavo själv eller till hans bror. Tänk på att Gustavo är blind! Alla solidaritessatsningar måste ta hänsyn till detta. Aktioner och hälsningar som Gustavo kan komma åt direkt är t.ex. röstnoteringar, videos och meddelanden i punktskrift.

Solidaritetsaktioner per post skickas till:

Diego Martínez
Director de Crecimiento
Amnistía Internacional Chile Av. Rojas Magallanes 1869, departamento 104 La Florida, Santiago, Chile

Solidaritetshälsningar kan skickas digitalt till Gustavo:

justiciaparagustavo@amnistia.cl

DIGITALA AKTIONER

 • Dela hälsningar till Gustavo i radioprogram och podcasts.
 • Twittra och maila åklagaren och kräv att de ansvariga polischeferna ställs till svars.
 • På amnesty.se kan du skicka mail direkt till chefen för Chiles poliskår. Sprid aktionen!

Hashtags att använda: #InvestiguenMandos #ChileDespertó

Sprid budskapen på twitter, instagram och facebook:

 • Skicka Gustavo meddelanden om stöd och uppmuntran, särskilt som svar på hans citat: “Jag fick offra mina ögon för att andra ska öppna sina” och visa att hans förlust inte är förgäves.
 • #ChileDespertó y el mundo fue testigo. Por #GustavoGatica y cientos más, ahora es el momento de que @FiscaliadeChile investigue a los mandos responsables. #InvestiguenMandos // Chile woke up and the world bore witness. Now is the time for @FiscaliadeChile to investigate commanders in charge. #ChileDespertó
 • @FiscaliadeChile, commanders are responsible for allowing eye mutilation of #GustavoGatica and hundreds of others. #InvestiguenMandos
 • @FiscaliadeChile investiguen a los mandos de @Carabbdechile porque queremos un Chile con justicia y sin impunidad. #InvestiguenMandos

PÅVERKANSBREV / MAIL

Skriv till Chiles nationella åklagare Jorge Abbott Charme och kräv att ansvariga polischefer ställs till svars.

Brevmall:

Ämnesrad: Justice for Gustavo Gatica

Dear Mr National Prosecutor, Jorge Abbott Charme

Psychology student Gustavo Gatica was at a protest in the capital, Santiago, when police shot ammunition into the crowd in ways they shouldn’t have. Gustavo was struck in both eyes and was blinded. Commanders in charge didn’t stop these officers. They let this violence continue unchecked for weeks.

I call on you to investigate all those responsible for Gustavo’s shooting, especially commanders. They had a duty to avoid the misuse of force, but failed to fulfil it. Gustavo must live with the consequences of their failure forever. He deserves justice, truth and reparation.

Yours sincerely

Kontaktuppgifter till Chiles nationella åklagare Jorge Abbott Charm

Adress: Jorge Abbott Charme National Prosecutor Fiscalía Nacional Catedral 1421-1453 Santiago de Chile Chile

Mail: jabbott@minpublico.cl (cc aseguel@minpublico.cl)

Twitter: Fiscalía de Chile: @FiscaliadeChile

Facebook: Fiscalía Nacional: https://www.facebook.com/pages/Fiscal%C3%ADa%20Nacional/345649492241585/

Instagram: @fiscaliadechile