Text: Aktivism

Att kontakta en redaktion

Om ni vill att en tidning, radio eller TV ska uppmärksamma er verksamhet är huvudregeln att göra det så lätt som möjligt för den berörda redaktionen/journalisten.

Det händer massor inom Amnesty som kan vara intressant för media att uppmärksamma. Det kan handla om en ny kampanj, en aktivitet på stan, ett lokalt evenemang eller att en fängslad person som ni arbetat för har frigivits. Försök hitta en vinkel som är så lokal som möjligt, och utgå från vad tidningens, radio- eller TV-kanalens läsare/lyssnare/tittare skulle tycka vore intressant.

De flesta redaktioner och journalister arbetar med begränsade resurser och under tidspress. Vad de väljer att publicera/bevaka avgörs självklart i första hand av nyhetsvärdet, men i praktiken spelar det även stor roll vilket innehåll som kan produceras snabbt och utan alltför stor ansträngning. De frågor vi vill lyfta kommer ofta vara viktigare för oss än för den redaktion ni kontaktar, så allt ni kan göra för att underlätta journalistens arbete är av godo. Här är några tips:

1. Skriv ett pressmeddelande, eller ett vanligt mejl, med information om det ni vill att de ska uppmärksamma. Se till att underlaget ser prydligt ut och gärna att det inkluderar Amnestys logga. Tid och plats för eventuella aktiviteter samt namn och kontaktuppgifter till någon av er  som kan svara på frågor eller ställa upp på en intervju ska alltid finnas med. Bakgrund och information bör så långt som möjligt formuleras i "tryckbar" text så att journalisten kan formulera en notis med enbart ert underlag som grund. Därför bör ert underlag alltid innehålla ett tydligt citat, skrivet med talstreck:

- Vi vill uppmärksamma bla bla bla, säger Anna Andersson från Amnestygruppen i Avesta.

2. Se till att ta kontakt i god tid, helst med 4-5 dagars varsel. Ring gärna! Vet du inte vilken journalist eller redaktion du ska kontakta, så förklara ärendet i växeln. Lämpligast är att först skicka ert pressunderlag och därefter ringa och fråga ifall de fått det eller om de har några frågor. Förhoppningsvis har ert underlag då redan skapat ett intresse.

3. Om ni inte får någon tydlig återkoppling eller klart besked om publicering, så ring igen dagen efter. Ett visst mått av tjat är tillåtet - och i många fall dessutom nödvändigt.