Text: Aktivism

Rätten till bostad 

Amnesty har under ett par år arbetat med rätten till bostad i Sverige, framförallt i förhållande till utsatta EU-medborgare men också vad gäller hemlösas situation under pandemin. Vi skriver nu ett remissvar på Jämlikhetskommissionens betänkande "En gemensam angelägenhet", och fokuserar där på de förslag som handlar om att bekämpa bostadsojämlikheten i Sverige. Remissvaret skickar vi in den 12 april.

Men hur tar vi arbetet vidare? Var kommer aktivismen in? Hur kan Amnesty Sverige bli en stark och kraftfull aktör för rätten till bostad för alla? Kom och brainstorma med oss på ett möte den 27 april kl. 18-19.30! Vi berättar om remissvaret, de utmaningar och rättighetsingångar vi ser, och så pratar vi gemensamt om hur vi går vidare och bygger aktivism i frågan!

Anmäl dig här!

Denna kampanj är under uppbyggnad- mer info kommer!