Text: Aktivism

Konsultationsprocessen

Vill du vara med i diskussionerna i tematiska fokusgrupper och utveckla verksamhetsstrategin 2022-2030? Eller vill du leda diskussionerna?

Som en viktig del i framtagande av Amnesty Sveriges verksamhetsstrategi 2022-2030 tillsätter styrelsen tematiska fokusgrupper kring de prioriterade människorättsfrågorna samt oss som organisation med fokus på jämlikhet och att bygga rörelse.

Processen och tidslinje 

Styrelsen tillsätter fokusgrupperna samt samtalsledarna vid sitt möte den 20 september. Därefter får deltagarna och ledarna mer information om hur processen går vidare. 

Planen för hösten ser ut så här:

23 augusti - 1 oktober 

Basecamp är öppen för dialog kring verksamhetsstrategin. Enkäten går ut och är öppen under samma period. Under denna period är det dessutom möjligt att anmäla sitt intresse till fokusgrupperna. Den 11-12 september äger Global Assembly rum, dvs Amnesty Internationals högsta beslutande organ, som beslutar om global verksamhetsstrategi. 

20 september 

Styrelsen får sammanställningen av konsultationen. Styrelsen beslutar om deltagare i tematiska fokusgrupper, samtalsledare samt uppdraget till dem. 

21 september - 17 oktober

Sammanställningen av konsultationen kommuniceras till medlemmar.  Tematiska fokusgrupper formeras, inleder sitt arbete och har workshops. 

18 oktober - mitten av november 

Sekretariatet bearbetar de tematiska fokusgruppernas arbete och presenterar ett första grovt utkast på strategi på Amnesty Sverige för styrelsen. 

9 december 

Styrelsen fattar beslut om grovt första utkast på strategi 

December - mars 

Dialog med medlemmar kring utkastet. Vi återkommer med mer information om hur det kommer att gå till. 

Maj

Årsmötet fattar beslut om Amnesty Sveriges verksamhetsstrategi 2022-2030.