Text: Aktivism

Riktlinjer för dig som är organiserad aktivist

För dig som är organiserad aktivist på Amnesty finns det dokument med viktig information som kan vara bra att läsa igenom. Dokumenten hittar du HÄR. Nedanför hittar du exempel på vad det är för typ av information du kan hitta bland våra dokument.

Ansökningsformulär verksamhetsbidrag

Här ansöker du som är kassör om verksamhetsbidrag för din amnestygrupp. Som kassör är du ansvarig för att din grupp följer riktlinjerna för hur bidraget ska användas och redovisas. Verksamhetsbidraget är 2000 kr som er grupp kan använd till era aktiviteter och möten, det kan handla om att köpa in fika eller material. 

Ansökningsformulär aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidraget kan sökas av alla grupper, ungdomsgrupper, distrikt och samordningar inom Amnesty. Ni kan ansöka om medel för alla aktiviteter inom ramen för Amnestys åtagande, men de ansökningar som ligger i linje med svenska sektionens prioriterade verksamhet ges högst prioritet. Detta bidraget är inte begränsat till ett visst belopp.

Manual utåtriktad aktivism

Manualen för utåtriktad aktivism riktar sig till er som ska organisera utåtriktade aktiviteter, eller som stöttar andra som gör det. Här finner ni praktiska verktyg, tips och råd. Manualen är uppdelad i två delar som respektive handlar om att planera utåtriktad aktivism, och utförandet som följer. 

Annan bra information som finns att hitta bland våra dokument är en rollbeskrivning för gruppsekreterare, material för rekrytering samt stadgar för distrikt och redovisningsgrupper.