Text: Aktivism

Riktlinjer för insamling

Den svenska sektionen uppmanar alla grupper och distrikt att arbeta med insamling. I den här texten kan ni läsa om de regler/riktlinjer som präglar vår lokala insamlingsverksamhet.

Insamling handlar, mer än något annat, om förtroende. Vi behöver bedriva en förtroendeingivande och effektiv verksamhet för att någon överhuvudtaget ska vilja ge oss några pengar, och de som bidrar med pengar ska kunna kräva att vi lever upp till rimliga krav vad gäller kontroll, granskning och redovisning.

De riktlinjer som finns kring vår insamlingsverksamhet är utformade just för att inge förtroende. Alla aktiva medlemmar i Amnesty får (och bör) arbeta med insamling. Våra regler tar därför aldrig hänsyn till vem/vilka som samlar in pengar, utan är likadana för alla.

Övergripande riktlinjer

Riktlinjer för insamlingsbössor

Metoder / instruktioner för insamling

I menyn till höger hittar ni några av de insamlingsmetoder vi rekommenderar våra grupper/distrikt att använda. Inget hindrar att ni kommer med egna initiativ och idéer, så länge de ligger i linje med de övergripande riktlinjerna. Det går också alltid bra att prata med er verksamhetsutvecklare om ni har frågor som rör insamling.