Text: Aktivism

Loppmarknader / second hand-försäljning

Att bedriva second hand-försäljning är ganska arbetskrävande, men kan i gengäld generera väldigt mycket pengar. 

Här är en liten checklista som ni kan ta stöd av i er planering:

1. Bestäm tid och plats för er försäljning. Se till att ni har god framförhållning.

2. Uppmana folk att skänka saker till er loppmarknad. Det bästa är om ni kan ha en specifik tidpunkt då folk kan lämna in saker, t.ex. en fast kväll varje vecka. Det krävs en hel del förvaringsutrymme för att samla in saker till loppmarknaden. Tacka därför nej till stora och utrymmeskrävande saker om ni inte har bra möjligheter att förvara och frakta dem. En idé kan vara att specialisera sig på små saker som smycken, böcker eller leksaker. 

3. Tänk på att ni kommer att behöva affischera mycket och långt i förväg för att få kunder.