Text: Aktivism

Bidragsgivare

Fråga vänner och bekanta om de vill bli bidragsgivare till er grupp. Bestäm ett fast belopp, t.ex. 100 eller 150 kronor per år, som alla betalar till gruppen/distriktets konto. I början av varje år skriver ni till era bidragsgivare, tackar för deras stöd under föregående år och uppmanar dem att sätta in pengar för det nya året. Ni kan även uppmana era bidragsgivare att i sin tur värva nya bidragsgivare bland sina bekanta.

Ge gärna varje bidragsgivare ett nummer som hen kan ange vid inbetalning av sitt bidrag.

Skriv till era bidragsgivare 2-3 gånger per år och berätta om vad ni har gjort, så att de ser hur deras pengar används. Ta också gärna initiativ för att knyta närmare kontakt med era bidragsgivare, t.ex. genom att bjuda in dem till gruppens årsmöte eller uppmana dem att delta i era utåtriktade aktiviteter.

Det här är en form av insamling som är lätt att administrera, som kan få många positiva sidoeffekter och som över tid kan ge väldigt mycket pengar. Notera dock att vi endast rekommenderar metoden för redovisningsgrupper som har egna konton.

Viktigt om GDPR!

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är ni skyldiga att upplysa dem ni värvar som bidragsgivare att ni kommer att spara deras kontaktuppgifter, samt försäkra att ni kommer att hantera deras uppgifter i enlighet med de regler som GDPR föreskriver. Vi rekommenderar därför att ni noga följer nedanstående instruktioner:

1. Ni är enligt GDPR skyldiga att utse ett så kallat "personuppgiftsombud" inom er grupp. Den personen bör vara den ende som har tillgång till er förteckning över bidragsgivare.

2. Ni är skyldiga att upplysa era bidragsgivare om att ni sparar deras kontaktuppgifter. Vi rekommenderar att all information som riktar sig till befintliga eller blivande bidragsgivare inkluderar följande standardformulering: 

"För att vi ska kunna informera dig om vår verksamhet sparar vi de personuppgifter du lämnar till oss, som namn, adress, e-post och telefonnummer. Dina uppgifter hanteras i enlighet med regleringarna i GDPR." 

Varje utskick till era bidragsgivare måste även inkludera en upplysning om hur de går tillväga ifall de vill uppdatera eller radera sina uppgifter i ert register (alltså kontaktuppgifter till den som är personuppgiftsombud, se punkt 1). En sådan begäran måste åtgärdas utan dröjsmål.

3. Ni får aldrig lämna ut era bidragsgivares personuppgifter till andra.

4. Om någon av era bidragsgivare inte bidrar med pengar får ni påminna/uppmana personen om att förnya sitt "bidragsgivarskap" under innevarande kalenderår, men är därefter skyldiga att radera hens uppgifter ur ert register.

Exempel: Gunnar betalar sin bidragsgivaravgift under 2017. Under 2018 ber ni om pengar på nytt, utan att er förfrågan hörsammas. Ni får då påminna om avgiften senare under året, men betalas den inte blir ni skyldiga att radera Gunnar ur ert register den 1 januari 2019.

Frågor?

Har ni frågor som rör arbetet med bidragsgivare eller era förpliktelser enligt GDPR, hör av er till Karin Danelius, verksamhetsutvecklare tel. 08-729 02 99, epost: karin.danelius@amnesty.se