Text: Aktivism

Intervjuer

Att uttala sig i media är något av en konst. Du behöver ha en tydlig bild av vad du vill förmedla och anpassa dig till de förutsättningar som gäller. Är du väl förberedd kommer du oftast att lyckas!

Om du blir kontaktad av en journalist är det inledningsvis du själv som ska ställa merparten av frågorna. Vad är syftet och hur kommer det du säger publiceras? Handlar det om en intervju för en skriven artikel, kommer det du säger redigeras eller handlar det om en intervju som går ut "live"? Hur stort är utrymmet, hur långt kommer inslaget att pågå?

Det handlar också om att avgöra vad du känner dig trygg att svara på. Rör det frågor där du känner att du inte har tillräcklig kunskap eller information bör du hänvisa till sekretariatet. Likaså kan det komma frågor under en pågående intervju som du inte kan svara på, även då bör du hänvisa till sekretariatet. Det finns inget problem i detta (ingen förväntar sig att du ska veta allt), och det är alltid bättre att hänvisa vidare än att spekulera eller ge ofullständiga svar.

Tänk på att de svar du ger behöver vara anpassade efter förutsättningarna. Korta, tydliga och slagkraftiga om det handlar om en kort radiointervju eller en skriven notis, medan du kan vara mer utförlig om det handlar om en längre artikel.

Att vara tydlig...

Ha alltid klart för dig vad som är ditt huvudbudskap - det som du i första hand vill ska framgå av din intervju. Om du därtill kan bidra med fördjupande information är det såklart ett plus, men viktigast är att du säger det viktigaste - och att du säger det på ett bra sätt. Ett vanligt problem vid en intervju är att den som blir intervjuad förmedlar alltför mycket information till den som intervjuar. Journalisten är knappast särskilt insatt i just din aktivitet eller verksamhet, och kan inte alltid skilja information som är fundamentalt viktig från "tilläggsinformation" eller kuriosa. Blandar du in många nyanser ökar risken att det du säger missförstås och att fokus inte hamnar på det du vill.

Försök i så stor utsträckning som möjligt att tala i fullständiga meningar "med stor bokstav och punkt". Förbered gärna tydliga formuleringar som du vet att du vill få med. I radio och TV är det viktigt att kunna uttrycka sig ganska kortfattat och kärnfullt. Om du inte får de frågor du vill ha får du försöka styra intervjun i "rätt" riktning: "Ja det är sant, men det som är allra viktigast är att..."

Ibland kommer du få frågor som du inte alls är förberedd på eller som du helt enkelt inte kan svara på. Undvik i så fall att ge spekulativa svar. Det är bättre att svara att du inte vet och hänvisa till sekretariatet. 

Tidningsartiklar

Vid en intervju för en tidningsartikel finns det utrymme att ge tydliga direktiv till den som intervjuar. Du kan betona när du säger något som är särskilt viktigt, och du kan stämma av om det du sagt har gått fram till journalisten.

Både du och journalisten vill att det ska bli en bra intervju, och journalisten har inget intresse av att ställa frågor till dig som du inte kan svara på. Men det är viktigt att komma ihåg att journalisten i första hand är lojal mot sina läsare/lyssnare. Du ska aldrig säga något till en journalist som inte kan publiceras - det finns inget "off the record".

Det är brukligt och lämpligt att be att få läsa sina egna citat innan texten går i tryck eller publiceras på webben. Däremot har du inte någon rätt att se den fullständiga texten innan publicering. Om texten skulle innehålla felaktigheter eller något som kan skada förtroendet för Amnesty är det viktigt att du kontaktar presspersonerna på sekretariatet ([email protected] eller [email protected]) för att stämma av om något behöver bemötas eller om vi bör begära ett genmäle.

Radio

Om intervjun ska redigeras finns det utrymme att "ta om". Känner du att ditt svar inte blev bra ber du bara om att få svara på frågan på nytt. 

Om du pratar snabbt i vanliga fall kan det vara bra att hålla ner tempot och prata lite tydligare, men de flesta behöver inte göra några anpassningar.

TV

I TV spelar det roll var du fäster blicken och vilka gester du ger ifrån dig. Om du i vanliga fall gestikulerar mycket när du pratar kan det vara bra att tona ner det en aning, i synnerhet vad gäller gester som riktar sig framåt mot kameran.

Tänk på att titta på den som ställer frågor till dig eller den du diskuterar med - inte i kameran. 

Undvik helst att bära kläder som förmedlar egna budskap, om de inte ligger i linje med det du ska prata om. Det kan även vara bra att undvika finmönstrade kläder, i synnerhet sicksack-mönster som kan se vibrerande ut i bild.

Efter intervjun...

Meddela alltid sekretariatet ([email protected], [email protected]) när ni medverkat i media så att vi får möjlighet att sprida informationen i sociala medier!