Text: Aktivism

Samarbete med företag

Huvudprincipen är att vi endast i undantagsfall ska ta emot gåvor, tjänster eller ingå samarbete med företag. När vi gör det ska det vara liten risk och stort värde. Med det menas att det verkligen ska gagna Amnesty att samarbeta med företaget medan risken att företaget medverkar till kränkningar ska vara mycket liten.

Policyn gäller:

Amnesty måste säkerställa att vi inte direkt eller indirekt medverkar till kränkningar av mänskliga rättigheter genom samarbeten med företag. Vi ska också se till att vi inte gör något som på något sätt kan skada Amnestys trovärdighet.

Riktlinjer som ni kan tänka på när det gäller samarbete med företag:

Alla medlemmar och anställda har ansvar att se till att vi inte inleder samarbeten där vi riskerar att medverka till människorättskränkningar genom våra samarbetspartners. Detta är självklart inte lätt och därför är så klart det enklaste att undvika samarbeten helt.

Policyn säger att vi endast i undantagsfall ska samarbeta med företag.

Om vi ändå gör det så måste vi ta reda på:

För att få lite hjälp med att svara på dessa frågor kan man exempelvis ta hjälp av följande sajter:

www.fairtrade.se
www.fairtradecenter.se
www.business-humanrighs.org
www.swedwatch.org
www.fairlabor.org

Om en grupp eller medlem väljer att gå vidare med ett företagssamarbete måste detta rapporteras till sekretariatet.

Läs hela dokumentet om samarbeten med företag.