Text: Aktivism

Försäljning till förmån för Amnesty

Vi får ibland erbjudanden om att företag vill att en viss del av deras vinst eller försäljning ska gå till Amnesty. Det är viktigt att vi då kan vara säkra på att de pengar de säger ska gå till Amnesty verkligen gör det.

Företaget använder det ofta som ett argument till försäljning och vi måste kunna svara på hur mycket som har sålts och därmed hur mycket vi har fått. Den här sortens samarbeten ska alltid regleras med avtal där det framgår hur vi kan kontrollera hur mycket som sålts men även hur ofta utbetalningar kan ske.

Policy för företagssamarbeten gäller även här, alltså i undantagsfall om värdet är stort och risken liten. Därmed måste också en gransking av företaget ske. I avtalet regleras också hur och om de kan använda Amnestys logga och samarbetet i sin marknadsföring. Det bör framgå att det är just en specifik sak som stödjer Amnesty om så är fallet och inte i allmänna ordalag.

Är det mer omfattande samarbeten som sker över hela landet bör det säkerligen godkännas av sekretariatet. Mindre samarbeten som en lokal restaurang skänker en viss summa per såld kaffe en dag är inte ett sådant. Men tänk på att det är juste kaffe de serverar då. Om ett samarbete är av större omfattning så att sekretariatet behöver blandas in så kan man ha som riktmärke att en lite mer omfattande granskning kostar ca 20 000 kronor så värdet av samarbetet/gåvan bör överstiga den summan.