Text: Aktivism

Hur uppnår vi mångfald?

För att lyckas med att präglas av mångfald måste alla som vill arbeta för mänskliga rättigheter känna sig välkomna i organisationen. Vi måste också finnas på platser där vi kanske inte är idag. Vi behöver arbeta både inåt och utåt med andra ord.

Lika eller olika?

En självklar utgångspunkt för allt Amnestys arbete är att motverka diskriminering, både inom och utanför organisationen. Det arbetet utgår från tanken att alla människor ska ha lika möjligheter och villkor, såväl i samhället som i organisationen – lika behandling. Det räcker dock inte för att garantera allas mänskliga rättigheter och för att alla människor som vill ska kunna engagera sig för mänskliga rättigheter. Mångfald för Amnesty är också att ta tillvara människors olikheter och ta hänsyn till människors olika förutsättningar att delta.

Titta gärna i Amnestys handledning för ökad mångfald för att få tips på hur ni kan gå tillväga.

Workshops

Om ni är intresserade av att genomföra en intern workshop för att diskutera mångfald i Amnesty finns det både en “kortlek” med diskussionsfrågor och färdiga workshops att tillgå.