Text: Aktivism

Tematiska grupper

Amnesty ser positivt på att grupper fördjupar och specialiserar sig. För många gör det arbetet mer intressant, och specialiserade grupper/medlemmar bidrar även till att öka sektionens kompetens inom sina arbetsområden.

Tematiska grupper på olika nivåer

Arbetet inom Amnesty bedrivs på olika nivåer, och vi har även flera olika typer av tematiska grupper.

Lokal nivå: I princip kan alla grupper välja att specialisera sig på olika sätt. Gruppen kanske bara vill arbeta med en fråga, ett land eller en region eller varför inte bara arbeta med insamling?

Svenska sektionen ser positivt på att lokala grupper riktar in sig på ett särskilt tema, dock med reservationen att gruppen långsiktigt måste kunna hållas med arbetsmaterial. Det är problemfritt att specialisera sig på exempelvis Latinamerika, men betydligt svårare att bilda en grupp som enbart ska arbeta med Bolivia.

Distriktsnivå: Flera distrikt har specialiserade grupper med uppgift att ta en pådrivande/samordnande roll för särskilda delar av distriktets verksamhet, till exempel en kampanj eller ett särskilt arbetsområde, som insamling eller mediaarbete.