Text: Aktivism

Studentgrupper

Många av våra grupper finns på universitet och högskolor, där det finns utmärkta förutsättningar för att bedriva Amnestyarbete.

Det finns inga särskilda riktlinjer eller regler som är annorlunda för studentgrupper jämfört med andra lokala grupper. Däremot skiljer sig förutsättningarna åt ganska mycket, framför allt för att studentgruppernas medlemmar bara är med i gruppen under en kort tid - ibland bara en eller två terminer. Rekrytering och introduktion av nya medlemmar är därför helt centralt för att få gruppen att fungera på längre sikt. Vi uppmanar särskilt våra grupper att rekrytera medlemmar i början av terminerna, då många studenter är nyinflyttade och aktivt letar efter aktiviteter/föreningar att ansluta sig till. De flesta universitet har dessutom särskilda välkomstevenemang för nya studenter där det är förhållandevis lätt att rekrytera nya medlemmar.

Studentråd

I svenska sektionen finns ett studentråd, vars uppgift är att främja kontakten mellan studentgrupperna. Studentrådet tar initiativ till gemensamma aktiviteter för studentgrupper, och har även arrangerat särskilda träffar för studentgruppsmedlemmar i samband med aktivistseminariet eller sektionens årsmöte. För mer information, kontakta Diana Ablatova, nationell verksamhetsutvecklare ungdomsaktivism, [email protected]