Text: Aktivism

Redovisning aktivitetsbidrag

Detta formulär används för att förenkla redovisningen av aktivitetsbidrag.

Glöm ej att originalkvitton också ska redovisas, antingen per post eller genom överlämning till ditt närmsta kontor.

Om ni inte har använt hela bidraget ska det resterande beloppet sättas in på sektionens plusgiro 459 77-6. Ange då gruppnumret och texten "återbetalning aktivitetsbidrag" som avsändare. Exempel: Grupp 32, återbetalning aktivitetsbidrag.

Vid frågor, kontakta din närmsta kampanjledare!
Kampanjledare region Syd, Marianne Gyllenpistol: 0707-445793, marianne.gyllenpistol@amnesty.se
Kampanjledare region Nordväst, Karin Ledin da Rosa: 0709-870465, karin.darosa@amnesty.se
Kampanjledare region Nordöst, Sanna Blomgren: 0709-870463, sanna.blomgren@amnesty.se

* = Obligatorisk uppgift

Här redogörs er slutliga budget. Here you present your final budget.

Uppnåddes era mål? Vad gick bra, och vad kan göras bättre? Did you achieve your goals? What went well, and what could be better?

Exempel: Affischer, vykort, flyers, infoblad