Text: Aktivism

Digital grundutbildning i asylrätt sep 2021

Välkommen till en digital utbildning i asylrätt och Amnestys arbete med flyktingar och migranter. Utbildningen är uppdelad i tre pass där det första äger rum torsdagen 2 september kl 18.00-20.30, det andra passet lördagen den 4 september 10.00-15.30 och det sista söndagen den 5 september 10.00-15.00 Det är viktigt att du kan delta vid samtliga tre tillfällen eftersom utbildningen är byggd i steg. Har du frågor, kontakta Ellinor Hagman och Madelaine Seidlitz på flytking@amnesty.se eller ring 08-729 02 13. Observera att utbildningen endast är till för medlemmar i Amnesty International. Är du osäker på om du är medlem eller inte, maila ellinor.hagman@amnesty.se.

* = Obligatorisk uppgift

Medlemsnumret finns på baksidan av Amnesty Press. Det går också bra att ringa medlemsservice.