Text: Aktivism

Ansökan om verksamhetsbidrag 2021

Här ansöker du som är kassaansvarig om verksamhetsbidrag för din Amnestygrupp. När du ansöker om verksamhetsbidrag förbinder du dig att följa Amnestys riktlinjer för bokföring och redovisning.

* = Obligatorisk uppgift

Det belopp som betalas ut är alltid 2 000 kr minus de pengar ni har kvar från 2020

Clearingnummer, kontonummer