Text: Aktivism

Ansökan om aktivitetsbidrag 2021

Bidraget kan sökas av alla grupper, ungdomsgrupper, distrikt, samordningar och specialgrupper inom Amnesty. Ni kan ansöka om medel för alla aktiviteter inom ramen för Amnestys åtagande, men de ansökningar som ligger i linje med svenska sektionens prioriterade verksamhet ges högst prioritet. Bidraget är inte begränsat till ett visst belopp.

Att ansöka om aktivitetsbidrag går till så här:
1. Innan ni fyller i den här blanketten bör ni kontakta er regionala kampanjledare för en genomgång av den aktivitet ni vill ansöka om bidrag för.

Kampanjledare region Syd, Marianne Gyllenpistol: 0707-445793, marianne.gyllenpistol@amnesty.se
Kampanjledare region Nordväst, Karin Ledin da Rosa: 0709-870465, karin.darosa@amnesty.se
Kampanjledare region Nordöst, Makda Tesfamichael: makda.tesfamichael@amnesty.se

2. Fyll i den här blanketten.
3. Räkna med 5-10 arbetsdagar innan er ansökan är behandlad. Så snart beslut fattats och bidraget betalats ut får ni en bekräftelse via e-post med instruktioner vad gäller redovisning och dokumentation.

* = Obligatorisk uppgift

Beskriv vad ni planerar och vilket datum samt syftet med er aktivitet.

Beskriv vad ni ska använda pengarna till.

Clearingnummer, kontonummer