Text: Aktivism

Företagsansvar

Även privata företag har ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Så ser det inte alltid ut - varken bland svenska eller internationella företag. Här hittar du information om pågående kampanjer för att utkräva företagsansvar!

Är du intresserad av företagsansvar, klimat och mänskliga rättigheter? Se hit!

Vill du vara med och arbeta för att den klimatomställning som nu måste äga rum inte förstärker koloniala maktstrukturer eller på andra sätt kränker mänskliga rättigheter? Vi är mitt uppe i uppstarten av vårt arbete för en jämlik klimatomställning som är hållbar även i relation i till mänskliga rättigheter. Just nu fokuserar vi på framställningen av “gröna” och etiska batterier och söker aktivister som vill hoppa på tåget! Intresserad? Kontakta Karin Danelius, verksamhetsutvecklare, på karin.danelius@amnesty.se. En annan aktuell fråga inom ramen för företagsansvar handlar om den orättvisa fördelningen av COVID-19 vaccinet, mer om detta och hur du kan engagera dig hittar du längre ned på sidan.

Varför jobbar Amnesty med frågor som rör batterier?

Amnesty jobbar sedan ett par år tillbaka med frågor som rör mänskliga rättigheter och litiumjonbatterier. I två rapporter från 2016 och 2017 avslöjade Amnesty hur utvinningen av kobolt, en mineral som är nödvändig för litiumjonbatterier, bland annat innefattade barnarbete inom den informella gruvsektorn i Kongo-Kinshasa samt präglades av arbetsvillkor som resulterade i allvarliga sjukdomar och direkta dödsfall. Amnesty följde sedan hur kobolten färdades från gruvor i Kongo-Kinshasa, via smältverk i bland annat Kina, till stora företag som tillverkar mobiltelefoner, laptops och elbilar.

I litiumjonbatterier ingår även litium, och gruvbrytning av denna metall är även den förknippad med negativ påverkan på både miljön och mänskliga rättigheter. Litiumutvinning i Sydamerika utgör till exempel ett hot mot urfolkens vattenresurser och ömtåliga ekosystem. 

Den växande efterfrågan på “gröna” batterier, dvs litiumjonbatterier, medför alltså inte bara negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter utan skapar även nya hot mot miljön genom förorening av gruvområden, skador på havsbotten och ett växande avfallsberg på grund av  ineffektiv återvinning och mindre resurseffektiv design.

Vad vill vi uppnå?

För att kunna hantera det klimatnödläge vi just nu befinner oss i måste stater och företag ha som prioritet att kunna garantera att “gröna och etiska” batterier är just det – hållbara för både miljö och mänskliga rättigheter. Vi ser att vi har stora möjligheter att bidra med en unik nisch i arbetet för en hållbar klimatomställning i och med vårt fokus på den sociala hållbarhetsaspekten.

För att ta vårt arbete med litiumjonbatterier, kobolt och mänskliga rättigheter ett steg längre lanserade vi  Powering Change: Principles for businesses and governments in the battery value chain i februari 2021. Principerna syftar till att säkerställa att tillverkningen av litiumjonbatterier för bland annat elbilar och andra elektriska apparater, som är väsentliga för klimatomställningen, inte bidrar till negativ påverkan på varken mänskliga rättigheter eller miljö.

Vad ska vi göra i höst?

I Sverige finns det företag och regioner som redan jobbar aktivt med energiomställningen, bland annat genom hållbar upphandling där de ställer krav på de företag de jobbar med. Under våren har vi gjort en kartläggning över vilka aktörer vi tror att vi har störst chans att påverka, både genom direkt lobbyarbete och genom kampanjarbete.

Den 26 augusti hade vi en workshop där aktivister diskuterade vilka aktörer och mål vi bör fokusera på framöver. Mer information om hur vi går vidare och vad nästa steg i processen är kommer inom kort. Håll utkik här och i Insats!

Mer om etiska batterier kan du läsa HÄR.Var med och kräv en rättvisare fördelning av COVID-19 vaccinet

Amnesty släppte i september en ny rapport som fokuserar på i vilken utsträckning Pfizer, AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna och Novavax som tillverkare av covid-19-vaccin har tagit sitt ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna. Rapporten granskar företagens roll i produktionen och fördelningen av vaccin samt visar hur vissa beslut som tagits har förhindrat en snabb och rättvis distribution av vaccin.

Läs mer HÄR.

Vi skickar nu brev och uppmanar företagen att leva upp till sitt ansvar att respektera mänskliga rättigheter, dela med sig av kunskap och teknologi samt att leverera 50% av produktionen av covid-19-vaccin till låg- och lågmedelinkomstländer till och med slutet av 2021.

Möjlighet att agera

Var med och skicka dessa brev så att de får största möjliga effekt! Breven är färdigskrivna så det enda som behöver göras är att skriva ut, skriva under och posta (alternativt scanna in och skicka via e-post) till respektive företag. Skriv ett mail till karin.danelius@amnesty.se om ni vill vara med så skickar vi breven till er!Kontakt

Har du frågor om Amnestys arbete med företagsansvar, kampanjen Etiska batterier eller vaccinbreven? Hör av dig! 

Karin Danelius
Verksamhetsutvecklare
karin.danelius@amnesty.se
0701-974477

Senast uppdaterad 2 november 2021