Text: Aktivism

Agera för utsatta EU-medborgares rättigheter

Hösten 2018 lanserade Amnesty rapporten Sweden: A Cold Welcome. Rapporten utgjorde grunden för kampanjen Också människa som hade som mål att utsatta EU-medborgare ska få sina mänskliga rättigheter uppfyllda och respekterade. Idag är detta istället en del av vårt kontinuerliga arbete, men det finns fortfarande saker som DU kan göra för att bättra berörda individers situation. 

Vad kan du göra?

Det som just nu är allra mest aktuellt är att säkerställa att alla utsatta EU-medborgare får den vård de har rätt till samt att förhindra att fler kommuner inför ett tiggeriförbud. I båda fallen är regionalt respektive kommunalt lobbyarbete centralt, där ni i kontakt med politiker arbetar för att skapa förändring i relevanta kommuner/regioner. De instruktioner ni får tillgång till genom att anmäla er innefattar tillvägagångssätt och riktlinjer för arbetet samt tips och råd kring argumentation i de samtal ni för. Som alternativ finns också att skriva insändare eller debattartiklar- även för detta inkluderas relevanta anvisningar och exempel. 

Vill du agera? Anmäl ditt intresse HÄR. 

Vård 

Rätt till vård är en central rättighetsfråga för utsatta EU-medborgare eftersom majoriteten både saknar en europeiska sjukförsäkring och inte heller inkluderas i den subventionerade vård som asylsökande och papperslösa har rätt till.

I våras utfördes ett lobbyarbetet mot regionerna som visade att de flesta regioner ger coronarelaterad vård. Det är ett uppmuntrande resultat men rätt till vård borde gälla ALLA och i ALLA tider - inte bara under en pandemi. Amnesty kräver att samma villkor som gäller asylsökande och papperslösa ska även gälla utsatta EU-medborgare.

Tiggeriförbud

Vellinge var den första svenska kommunen att ändra i de lokala ordningsföreskrifterna så att tiggeri, eller passiv pengainsamling, blev olagligt. Flera kommuner har sedan dess infört liknande förbud och andra står i begrepp att göra samma sak. Ett sådant förbud leder till att individer, som redan är utsatta, förlorar möjligheten att försörja sig själv och sina familjer. 

 

Idag finns även en dom utfärdad av EU-domstolen för mänskliga rättigheter som stödjer Amnestys ståndpunkt. Domen friade en kvinna som åtalats för att ha tiggt på Gèneves gator. Den fastställde att ett tiggeriförbud kan kränka rätten till mänsklig värdighet och att förbudet är likställt med att kriminalisera fattigdom. Domen har prejudicerande verkan i Sverige och bör därför användas som argument för att Sveriges tolkning av Europakonventionen bör omvärderas.

  

Vår rapport

Amnestys rapport, Sweden: A cold welcome- Human rights of Roma and other "vulnerable EU-citizens", låg som grund för hela kampanjen Också människa. Rapporten finns i sin helhet på engelska samt i en sammanfattad version på svenska. Dessa två går att finna här nedan.

Om ni har frågor som rör kampanjen, kontakta Marianne Gyllenpistol, kampanjledare: 070-744 57 93, marianne.gyllenpistol@amnesty.se.

15 februari 2021