Text: Aktivism

Agera för utsatta EU-medborgares rättigheter

Hösten 2018 lanserade Amnesty rapporten Sweden: A Cold Welcome. Rapporten utgör grunden för kampanjen Också människa som har som mål att utsatta EU-medborgare ska få sina mänskliga rättigheter uppfyllda och respekterade. Fokusområdena är polistrakasserier och tiggeriförbud, boende, tillgång till vård samt tillgång till vatten och sanitet.

Hemlöshet

Under coronapandemin ser vi att marginaliserade grupper blir än mer utsatta, utan rätt till vård och tak över huvudet blir situationen dramatiskt värre. 

I våras när pandemin bröt ut lyfte vi frågan om skydd för alla hemlösa. Grupper hjälpte till att granska kommuner i deras arbete för att skydda hemlösa under pandemin. Det är tack vare detta arbete vi nu kan fortsätta att trycka på kommunerna. Vem ser till att de utan hem får det skydd de behöver?

Vad kan du göra?

Eftersom det är på kommunnivå besluten fattas, riktar vi in vårt arbete mot kommunerna och kräver att alla kommuner har en krisplan för att kunna hantera hemlöshet under coronapandemin. För att kunna göra detta viktiga påverkansarbete behöver vi förstå vilka behoven är.

Detta görs bäst genom att möta de lokala organisationer som sedan tidigare jobbar med frågan samt bygga allianser med de för att sedan utöva påtryckningar mot kommunen. Instruktioner för hur detta kan gå till får alla som anmäler sig.

Anmäl dig här 

Vård 

Rätt till vård är en central rättighetsfråga för utsatta EU-medborgare eftersom majoriteten både saknar en europeiska sjukförsäkring och inte heller inkluderas i den subventionerade vård som asylsökande och papperslösa har rätt till.

I våras utfördes ett lobbyarbetet mot regionerna som visade att de flesta regioner ger coronarelaterad vård. Det är ett uppmuntrande resultat men rätt till vård borde gälla ALLA och i ALLA tider - inte bara under en pandemi. Amnesty kräver att samma villkor som gäller asylsökande och papperslösa ska även gälla utsatta EU-medborgare.

Skriv under och sprid vår petition!

Vad kan du göra?

Vi har här två sätt att arbeta. Genom att sprida vår namninsamling Vård åt alla online och offline eller ett lite djupare arbete på regional nivå för att få regioner att erbjuda även utsatta EU-medborgare den vård de borde ha rätt till. Instruktioner för hur detta kan gå till skickas till alla som anmäler sig. 

Anmäl dig här

Material

I ert arbete har ni tillgång till följande material (beställs vid anmälan): 

Tiggeriförbud

Vad det gäller tiggeriförbud så är det arbetet i dagsläget ett reaktivt arbete, där vi erjuder ett tre-stegs-paket med olika aktiviteter för att försöka stoppa ett eventuellt tiggeriförbud i de kommuner där detta kommer upp som förslag i kommunfullmäktige. Om du är intresserad av att agera skriv till: marianne.gyllenpistol@amnesty.se

Vår rapport

Amnestys rapport, Sweden: A cold welcome- Human rights of Roma and other "vulnerable EU-citizens", ligger som grund för hela kampanjen Också människa. Den går att finna på engelska, samt en kortare sammanfattning på svenska, på Amnestys hemsida.

Om ni har frågor som rör kampanjen, kontakta Marianne Gyllenpistol, kampanjledare (070-744 75 93, marianne.gyllenpistol@amnesty.se).

2 oktober 2020