Text: Aktivism

Dokument om mångfald

Amnesty har arbetat med mångfald sedan 2005 när vi antog en mångfaldspolicy. Sedan 2009 arbetar vi utifrån en strategi för att öka mångfalden i organisationen.

Strategin fokuserar på fyra områden; tillgänglighet, mångfaldskompetens, representation och ledarskap. I samband med att vi tog fram strategin gjordes också en mångfaldshandledning som syftar till att förenkla arbetet med mångfald för aktivister, anställda och förtroendevalda.