Text: Aktivism

ENGAGERAD I AMNESTY OCH INTRESSERAD AV KINA OCH HONGKONG? PRENUMERERA PÅ KINAPUFFEN!

Vi kommer inte längre uppdatera denna sida utan hänvisar aktivister intresserade av Kina och Hongkong till Kinapuffen. Kinapuffen är Kinasamordningens informationscirkulär, den är avsedd för de aktivistgrupper som arbetar med Kinafall men vem som helst som är intresserad av Kina är välkommen att prenumerera.

Kontakta gruppsekreterare Peter Nässén för att skriva upp dig på utskicket! peter.n@ownit.nu

21 JULI: 10 SAKER OM SÄKERHETSLAGEN

Den 30 juni 2020 antog den Nationella folkkongressens ständiga utskott enhälligt en nationell säkerhetslag för Hongkong. Den började gälla samma dag, vid midnatt. Lagen är farlig, eftersom den är så pass vag och omfattande.Här kan du läsa mer om vad den nya lagen kan komma att innebära.

1 JULI: SÄKERHETSLAG ANTAGEN

Den 30 juni antog Kinas nationella folkkongress en nationell säkerhetslag för Hongkong. Tusentals människor gick ut på gatorna i Hongkong för att protestera och nu rapporterar media om hur flera personer gripits med hänvisning till den nya lagen. Läs mer om detta här.

1 JUNI: FREDLIGA MANIFESTATIONER TILL MINNE AV TIENMEN MÅSTE TILLÅTAS

Myndigheterna har förbjudit uppmärksammande av årsdagen för händelserna vid Himmelska fridens torg för första gången på 30 år på grund av COVID-19. 
Amnestys biträdande direktör för Öst- och Sydostasien, Joshua Rosenzweig säger:

 ”COVID-19 får inte användas som en ursäkt för att kväva yttrandefriheten. Hongkongs myndigheter bör hjälpa till att underlätta en socialt distanserade manifestationer snarare än att förbjuda det. Den fjärde juni, av alla dagar, måste människor i Hong Kong tillåtas fredligt utöva sina rättigheter till yttrandefrihet och församlingsfrihet."

"Under de senaste veckorna har vi sett att Hong Kong-polisen upprepade gånger kväver fredliga protester med godtyckliga massarresteringar och överdriven styrka - inklusive användning av tårgas och pepparspray. Genom att förbjuda uppmärksammanden av minnesdagen har polisen förvärrat  spänningarna. Tusentals människor vill helt enkelt vill tända ett ljus för dem som förlorade livet under de fruktansvärda händelserna den 4 juni 1989."

"Med det här förbudet, och en katastrofal nationell säkerhetslagstiftning som är överhängande, är det oklart om Hongkongs Tiananmen-manifestationer någonsin kommer att tillåtas äga rum igen."

27 MAJ: KINAS NYA LAGFÖRSLAG I HONGKONG ÄR ETT ANGREPP PÅ GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Läs Amnestys uttalande och bakgrund på amnesty.se.

__________________________________________________________________