Text: Aktivism

Social rättvisa och social trygghet

"Hårdare tag" räcker inte - vi kräver sociala, förebyggande och trygghetsskapande insatser som bygger på principen om allas lika värde!

Inför riksdagsvalet har den politiska debatten allt mer börjat domineras av en “hårdare tag”-retorik i frågor om kriminalitet, segregation och våld. En helt central pusselbit för att stoppa brottsligheten glöms ofta bort i debatten: behovet av social rättvisa och socioekonomisk jämlikhet. Att enögt diskutera (gäng)brottslighet utan att se den socioekonomiska kontexten och de underliggande rasistiska strukturer som skapat den är att välja bort de svårare frågorna. Det är att fokusera på de mest synliga och spektakulära problemen – de som skapar rubriker och som till synes kan bemötas med mer repression och hårdare tag.

De politiska förslagen borde istället ha sin utgångspunkt i allas lika värde, en grundläggande människorättsprincip. Varje människa har inneboende rättigheter vilket innefattar ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, och det är statens ansvar att tillgodose dessa. För att säkerställa att alla kan få sina rättigheter tillgodosedda måste Sveriges politiker prioritera social infrastruktur över hela landet. Det inkluderar bättre skolor, fler mötesplatser, psykosocialt stöd, trygga boenden, sociala, rättighetsbaserade insatser och jobb och satsningar på barn och unga särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. 

För att skapa trygga områden måste också polis och ordningsvakter iaktta proportionalitets- och nödvändighetsprinciperna i allt de gör och säkerställa att arbetet är rättighetsbaserat och rättssäkert.

Rätten till social trygghet är en mänsklig rättighet. Det är inte ett val.