Text: Aktivism

Rättvisa och vård för överlevare av sexuellt våld

Överlevare av sexuellt våld måste få tillgång till rättvisa och vård!

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men när det kommer till våld mot kvinnor har vi en lång väg kvar att gå. Varje år utsätts tiotusentals människor för våldtäkt. De allra flesta våldtäktsbrott anmäls inte och mörkertalet är stort. Av dem som polisanmäler är 95% flickor och kvinnor. De misstänkta förövarna är till 97-98% pojkar och män. Våldtäktsöverlevare har svårt att få rättvisa och upprättelse och bara en liten andel får se sina fall prövade av domstol. 

Sverige måste säkerställa att de som utsatts för sexuellt våld får rättvisa: polisen måste säkerställa att brottsutredningarna håller hög kvalitét. Bättre utredningar är en förutsättning för att fler våldtäktsöverlevare ska kunna få sina fall prövade i domstol.

Våldtäkt och annat sexuellt våld kan, förutom fysiska skador, ge upphov till psykologiska skador och trauman hos den som utsätts. Obearbetade trauman kan resultera i olika följdsjukdomar, PTSD och långvarig eller livslång psykisk ohälsa. Brister inom vården gör att behoven hos dem som utsätts inte alltid möts och många får inte den vård och behandling de har rätt till och är i behov av. 

Vården i Sverige måste förbättras så att alla som utsatts för våldtäkt och annat sexuellt våld får tillgång till det stöd och den vård och behandling de behöver och har rätt till. Oavsett vilka de är, eller när övergreppen skedde och oavsett var i landet de bor. Det är en mänsklig rättighet - inget val. Politikerna i landets regioner har makt - och skyldighet - att förändra och förbättra situationen.