Text: Aktivism

Rätt till bostad

Bostad är en rättighet som inte kan reduceras till en vara på en marknad!

Det råder stor bostadskris i Sverige. Bostaden har i allt högre grad blivit en vara på en marknad snarare än en rättighet som gäller alla, trots att rätten till bostad är inskriven i människorättsdokument som Sverige åtagit sig att följa. Den kris som nu råder visar sig på många sätt. Den strukturella hemlösheten växer och människor utan kapital och kontakter lever under ovärdiga bostadsförhållanden. Dessa bostadsförhållanden präglas av trångboddhet, ockerhyror, osäkra och orimliga hyresvillkor, och människor utsätts för renovräkningar. Ungas möjligheter att komma ut på bostadsmarknaden, om de inte kommer från kapitalstarka hem, är begränsade. Fattiga pensionärers svårigheter att få det att gå ihop när bostadskostnaderna stiger är också ett ökande problem. 

 

Den självklara lösningen är att bostaden måste börja betraktas som en rättighet och inte en vara på en marknad i Sverige - på riktigt. Det innebär bland annat att bostäder måste finnas tillgängliga till en rimlig hyra så att en värdig bostad inte blir beroende av din köpkraft, att skyddet för bostaden måste stärkas i synnerhet för mindre kapitalstarka grupper, att kapitaliseringen av bostadsmarknaden måste stävjas samt att hemlöshet måste börja betraktas som vad det är: den yttersta kränkningen av en central rättighet som måste åtgärdas NU.

 

Rätten till bostad är en mänsklig rättighet. Det är inte ett val.