Text: Aktivism

Urfolks rättigheter

Urfolk är ofta marginaliserade och utsätts för diskriminering i länders rättssystem, vilket gör dem ännu mer utsatta för våld och övergrepp. Människorättsförsvarare som uttalar sig möter hot och våld, ofta stödda av staten. Dessutom kan individer fysiskt attackeras och dödas bara för att de tillhör ett urfolk.

Urfolks fredliga ansträngningar för att bibehålla sin kulturella identitet eller utöva kontroll över sina traditionella länder, som ofta är rika på resurser och biologisk mångfald, har lett till anklagelser om förräderi eller terrorism. Diskriminering är anledningen till att urfolken utgör 15% av världens extremt fattiga. Globalt drabbas de också av högre nivåer av landlöshet, undernäring och intern förflyttning än andra grupper.

Amnesty International har arbetat för att försvara urfolks rättigheter i alla regioner i världen och kräver att stater tillämpar och utvecklar brådskande lagar för att skydda deras länder, kulturer och försörjning.

Är du eller din grupp intresserad av att agera för urfolks rättigheter världen över?

Då kan ni skriva upp er på vår internationella utskickslista för urfolks rättigheter. Ni får då löpande utskick med information, rapporter och aktioner på temat från Amnestys Internationella sekretariat. Skriv upp er här

Vi vill även tipsa om vår nationella utskickslista för klimaträttvisa. Skriv upp er på den för att få utskick om vad vi i Amnesty Sverige har på gång på temat klimaträttvisa och urfolks rättigheter samt tips på aktiviteter som anordnas runt om i landet. Denna lista skriver ni upp er på här

Kontakt: Karin Danelius, karin.danelius@amnesty.se