Text: Aktivism

Agera mot kriget i Ukraina och för ryska demonstranter!

Hittills har Amnesty identifierat tre spår där vi behöver agera kopplat till kriget i Ukraina. Första spåret handlar om Rysslands invasionskrig i Ukraina, omfattande krigsbrott och att de ansvariga måste ställas till svars. Andra spåret är flyktingars rättigheter då miljontals människor har tvingats f ly sina hem som följd av kriget. Tredje spåret belyser omfattande begränsningar av yttrandefriheten i Ryssland och nedsläckningen av oberoende media. 

Foto: Pierre Crom

KLICKA HÄR för att anmäla er till kampanjen samt för att få löpande uppdateringar om tillgängligt kampanjmaterial.

Kom på kampanjmöte!

Den 18 maj bjuder vi in till ett kampanjmöte med fokus på kriget i Ukraina, skyddet av civila samt kränkningar av yttrandefriheten i Ryssland. Madelaine Seidlitz, sakkunnig på f lykting, migration och folkrätt och Brittis Edman, sakkunnig på yttrandefrihetsområdet, kommer närvara. Hur utreder Amnesty människorättskränkningar på plats i Ukraina? Hur skiljer sig vårt arbete från andra organisationer som arbetar med kriget? Hur har yttrandefriheten begränsats för människorättsförsvarare och journalister i Ryssland? Allt detta och mycket mer kommer ni få svar på under mötets första del. 

Den andra delen av mötet kommer fokusera på kampanjarbete. Vad agerar vi kring under de kommande månaderna? Hur kan er grupp hämta hem arbetet lokalt? Vad gör andra sektioner inom Amnesty? Mötets andra del blir helt enkelt en workshop med fokus på aktivism där vi redogör hur vi alla kan agera nu och långsiktigt! Kampanjdelen blir också en upptakt inför höstens Skriv för Frihet som kommer ha temat yttrandefrihet och rätten att protestera.

Vad: Kampanjmöte om kriget i Ukraina och yttrandefriheten i Ryssland.

När: Onsdag 18 maj, kl 18:00-20:00

Hur: Digitalt via Zoom. Anmäl er HÄR.

Var med och agera 

Mycket händer inom Amnestys arbete kopplat till kriget i Ukraina just nu. Men vi vet att vi nu och under kommande tid behöver fortsätta arbetet för att skydda civila. Därför fortsätter vår digitala aktion som vänder sig till Ryska federationens försvarsdepartement med kravet att Ryssland omedelbart upphör med sina krigshandlingar, beskyddar civilbefolkningen och upphör med sina brott mot internationell rätt. Var med er grupp också och hämta hem arbetet lokalt! Fortsätt uppmärksamma den digitala aktionen och sprid information om de människorättskränkningar som sker. Anordna eller delta på manifestationer på er ort, fundera över kreativa sätt ni kan uppmärksamma behovet av skydd av civila. Solrosen har blivit en symbol för proteströrelsen i Ukraina, något som ni exempelvis också kan tänka in när ni planerar. Glöm inte anmäla er till kampanjen för uppdaterad information!

Tänk kreativt när ni ska agera! Här kommer några förslag på aktiviteter:

Kampanjmaterial

Här hittar ni kampanjmaterial att använda när ni kampanjar för att skydda civila i Ukraina. Eftersom den digitala aktionen på amnesty.se är en mejl-aktion finns inte en fysisk petitionslista. Istället använder vi en affisch med QR-kod som leder intresserade direkt till den digitala aktionen. Demonstrationsaffischen kan också användas vid lokala demonstrationer som planeras på er ort. Båda går att skriva ut. 

Bakgrund

Den 24 februari inleddes Rysslands invasion med beskjutning av militära anläggningar i flera delar av Ukraina. Ryska trupper korsade gränser i norr, öst och i söder från ockuperade Krim. Ryska krigsfartyg blockerade Svarta havet. Sedan dess har ryska styrkor upprepade gånger kränkt folkrätten och krigets lagar genom systematiska och urskillningslösa attacker som dödat och skadat civila, och förstört hem, sjukhus, skolor och annan civil infrastruktur.

Vad gör Amnesty?

Vi är på plats och utreder, dokumenterar och rapporterar om Rysslands brott mot mänskliga rättigheter. En annan del av vårt arbete i Ukraina sker genom Amnestys Crisis Evidence Lab som bland annat verifierar foton och filmer som kan visa på krigsbrott. Dokumentationen kan kommuniceras till omvärlden men också användas som bevis i framtida rättsprocesser. Milena Marin, chef för Amnestys Crisis Evidence Lab, berättar i en intervju om betydelsen av arbetet och de utmaningar de stöter på. “Medan vi upptäcker en attack, äger nästa redan rum” säger hon. Läs mer om hur Amnestys Crisis Evidence Lab fungerar på amnesty.se.

På amnesty.org kan ni också ta del av uppdaterad information om kriget, människorättskränkningar och de senaste nyheterna.

Anmäl er till kampanjen för att ta del av uppdateringar, information och kommande kampanjmaterial.

Har ni frågor om kampanjen, kontakta Fartun Andersson Ramnemo på fartun.andersson-ramnemo@amnesty.se

Foto: Amnesty Tyskland/Clara Sölch

Texten på sidan uppdaterades senast: 2022-05-10.