Text: Aktivism

Rätten till bostad 

Amnesty har under ett par år arbetat med rätten till bostad i Sverige, framförallt i förhållande till utsatta EU-medborgare men också vad gäller hemlösas situation under pandemin. Den 12 april skickade vi in ett remissvar på Jämlikhetskommissionens betänkande "En gemensam angelägenhet", där vi fokuserade på de förslag som handlar om att bekämpa bostadsojämlikheten i Sverige. Remissvaret kan ni läsa här:

Granskning av kommunernas kartläggning av hemlöshet

Det som finns att göra i dagsläget är ett granskningsarbete av kommunernas kartläggning av hemlöshet. När Amnesty nu väljer att granska hur kommunerna kartlägger hemlöshet gör vi det dels för att belysa vikten av att kommunerna själva tar hemlöshetsproblematiken på allvar, och dels för att få en mer sannfärdig bild av hur hemlösheten ser ut i hela Sverige. Resultatet av granskningen, beroende på hur heltäckande den kommer att bli, kommer vi att använda i vårt kommande påverkans- och kampanjarbete för rätten till bostad. 

Låter det intressant? Anmäl dig här!

Efter anmälan får du tillgång till en lathund med bakgrundsinformation tillsammans med frågor att ställa till kommunerna.

Frågor? 

Kontakta Marianne Gyllenpistol på [email protected] eller 0707 44 57 93.