Text: Aktivism

Företagsansvar

Även privata företag har ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Så ser det inte alltid ut - varken bland svenska eller internationella företag. Här hittar du information om pågående kampanjer för att utkräva företagsansvar!

Är du intresserad av företagsansvar, klimat och mänskliga rättigheter? Se hit!

Är du intresserad av klimatfrågor kopplat till företagsansvar? Anser du dessutom att den omställning som behövs inte får förstärka koloniala och andra ojämlika maktstrukturer eller göras på bekostnad av mänskliga rättigheter? 

Då har du hittat rätt! Vi är nämligen i uppstarten av ett arbete för en jämlik klimatomställning som är hållbar även ur MR-synpunkt. Arbetet kommer att bedrivas under det paraply som omfattar företag och mänskliga rättigheter, men ska även kopplas till urfolks- och andra rättighetsfrågor.

Onsdagen den 28/4 kl 18.00-19.45 är du varmt välkommen till ett möte där du får ta del av vårt kommande arbete med  klimatomställning och etiska batterier. Vi går igenom bakgrunden till kampanjen och tillsammans diskuterar möjliga målgrupper, den bästa strategin och vad du som aktivist kan göra.

Vill du vara med? Anmäl dig HÄR. Mötet kommer att hållas på engelska.

Mer om etiska batterier kan du läsa HÄR.

For English speaking acitivsts: You are welcome to a meeting on the 28th of April where you can get more information about our upcoming work with climate readjustments and ethical batteries. We will go over the background to the campaign as well as discussing potential target groups, the best strategies moving forwards and what you as an activist can do. 

Do you want to be a part of this? Sign up HERE. The meeting will be held in English.

Read more about ethical batteries HERE.

Kontakt

Har du frågor om Amnestys arbete med företagsansvar eller kampanjen Visa handlingskraft? Hör av dig! 

Marianne Gyllenpistol
Kampanjledare Syd
Amnesty International, Malmö
marianne.gyllenpistol@amnesty.se
0707 44 57 93

Senast uppdaterad 27 januari 2021