Text: Aktivism

Företagsansvar

Även privata företag har ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Så ser det inte alltid ut - varken bland svenska eller internationella företag. Här hittar du information om pågående kampanjer för att utkräva företagsansvar!

Är du intresserad av företagsansvar, klimat och mänskliga rättigheter? Se hit!

Är du intresserad av klimatfrågor kopplat till företagsansvar? Anser du dessutom att den omställning som behövs inte får förstärka koloniala och andra ojämlika maktstrukturer eller göras på bekostnad av mänskliga rättigheter? 

Då har du hittat rätt! Vi är nämligen i uppstarten av ett arbete för en jämlik klimatomställning som är hållbar även ur MR-synpunkt. Arbetet kommer att bedrivas under det paraply som omfattar företag och mänskliga rättigheter, men ska även kopplas till urfolks- och andra rättighetsfrågor.

Mer om etiska batterier kan du läsa HÄR.

Kontakt

Har du frågor om Amnestys arbete med företagsansvar eller kampanjen Etiska batterier? Hör av dig! 

Karin Danelius
Verksamhetsutvecklare
Amnesty International
karin.danelius@amnesty.se
0701-974477

Senast uppdaterad 7 juni 2021