Text: Aktivism

FÖRETAGSANSVAR

Även privata företag har ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Så ser det inte alltid ut - varken bland svenska eller internationella företag. Här hittar du information om pågående kampanjer för att utkräva företagsansvar!

Kampanjen Visa handlingskraft är nu avslutad!

Visste du att Sverige inte har någon lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter? Det innebär att svenska företag som riskerar att bidra till farliga arbetsvillkor, till att pressa löner eller att tysta kritiker varken behöver förebygga detta eller ställas till svars om det sker. Såhär kan vi inte ha det. Skarpare lagstiftning är ett viktigt steg mot att säkerställa att mänskliga rättigheter faktiskt respekteras av svenska företag! Sju av tio svenskar håller med om detta, enligt en undersökning gjord av Sifo. Detta var målet med kampanjen Visa handlingskraft.

Kampanjen Visa handlingskraft är nu avslutad och resulterade i att 41 företag och 61 fackförbund och organisationer ställt sig bakom kampanjens krav på en skarpare lagstiftning för företag. Totalt skrev 21 070 privatpersoner under namninsamlingen, alla underskrifter överlämnades till utrikeshandelsminister Anna Hallberg den 22 januari. 

Mer informationen om kampanjen och överlämning av underskrifter.

Kontakt

Har du frågor om Amnestys arbete med företagsansvar eller kampanjen Visa handlingskraft? Hör av dig! 

Marianne Gyllenpistol
Kampanjledare Syd
Amnesty International, Malmö
marianne.gyllenpistol@amnesty.se
0707 44 57 93

Senast uppdaterad 27 januari 2021