Text: Aktivism

AVSKAFFA DÖDSSTRAFFET

Dödsstraffet är inte ett straff - det är ett brott i sig. Vi har tagit fram en baskit för dödsstraffet, vilket innebär att du alltid kan agera inom dödsstraffet. Du hittar baskitet, aktuella kampanjer och aktioner rörande dödsstraffet, och information om Ahmadreza Djalali nedan! 

Baskit för dödsstraffet 

Senast uppdaterad 27 april 2021

I detta baskit hittar ni all information och material som ni kan tänkas behöva för att kunna agera inom dödsstraffet. Den är framtagen av och till aktivister som arbetar med dödsstraffet. Den kommer ständigt att uppdateras men ny information och individfall, så att baskitet förblir relevant och en bra utgångspunkt i er aktivism!

Powerpoints

I dessa powerpoints finner ni mer djupgående information om dödsstraffet, varför och hur Amnesty arbetar inom dödsstraffet, hur en kan agera, aktuella fall och relevant statistik från 2020. Ni kan även använda dessa powerpoints om ni vill hålla i föreläsningar, exempelvis internt i gruppen, för en skolklass, i en studiecirkel, etc. Till varje powerpoint finns det även ett manus som ni kan använda. 

Varför och hur Amnesty arbetar med dödsstraffet 
Powerpoint
Manus

Hur ni kan agera inom dödsstraffet
Powerpoint
Manus

Fakta och statistik om dödsstraffet 2020
Powerpoint
Manus

Individfall som ni kan agera för
Powerpoint
Manus

Lathund 

I lathunden hittar ni en sammanfattning av informationen som står i powerpointsen. Den är bra att läsa om ni vill få en överblick över dödsstraffet, hur ni kan planera inför en kommande aktion och på vilka sätt som ni kan agera. 

Infoblad 

I infobladet hittar ni kortfattad information om hur och varför Amnesty arbetar för ett avskaffande av dödsstraffet, statistik om dödsstraffet 2020 och hur man kan engagera sig i frågan. Denna kan ni exempelvis skriva ut och dela ut till förbipasserande under era aktioner.

AffischerBrickunderlägg

Brickunderläggen visar oskyldigförklarade, avrättade personers sista måltider med information om personen - som man kan använda sig av i matsalar, caféer eller restauranger. Ni kan även använda brickunderläggen som affischer. Brickunderläggen är ett perfekt sätt att väcka intresse för dödsstraffet. 

Här är tre brickunderlägg som ni kan använda:Förinspelade föreläsningar/videos 

Dessa föreläsningar och videos är ett bra sätt att lära sig mer om dödsstraffet utifrån ett personligt perspektiv. Föreläsningarna belyser dödsstraffet i Nigeria, Belarus och i USA, där personer som har en personlig koppling till dödsstraffet - antingen som familj eller som tidigare dödsdömd. Den sista presenterar Amnestys dödsstraffsrapport för 2020. Ni kan exempelvis visa dessa under en intern filmkväll i gruppen eller arrangera ett evenemang runt dem.

Dödsstraffet i Nigeria - Damian Ugwu och Moses Akatugba

Dödsstraffet i Nigeria - en hälsning från Moses Akatugba

Belarus: The death penalty in Europe - ett familjeperspektiv på när en familjemedlem dömts till döden och avrättats.

My Last Day - Anthony Graves on being wrongly imprisoned on Texas' death row - personlig berättelse om att sitta på death row.

Presentation av Amnestys dödsstraffsrapport för 2020.

Årets dödsstraffsrapport

Ni hittar Amnestys dödsstraffsrapport för 2020 här!

Frågor & idéer

Kontakta verksamhetsutvecklaren Malin Högberg: malin.hogberg@amnesty.se

Ni får gärna skicka bilder och/eller filmer på vad ni hittar på till samma mejladress! 

Ahmadreza Djalali: Ett namn varje svensk borde känna till

Senast uppdaterad 10 juni 2021

Ahmadreza är en svensk medborgare som sitter fängslad i Iran sedan 2016 och som fick sin dödsdom i oktober 2017. Vi har länge krävt att dödsdomen ska upphävas och att han ska släppas fri - och många i rörelsen bedriver ett outtröttligt arbete för detta.

För att skydda Djalali behöver vi fortsätta arbeta enträget för hans frigivning! Hans hälsotillstånd gör honom extra sårbar under rådande pandemi vilket innebär att det är viktigare än någonsin att agera för honom och försäkra oss om att hans fall är på tapeten. En vision vore att alla i Sverige känner till Djalalis situation, eftersom det skulle öka chanserna för hans frigivning.

Följ uppdateringar om Djalali på  http://amnesty.se/

AGERA FÖR DJALALI 

Delta på Facebook

Lägg ett filter på din profilbild på Facebook. Detta gör du genom att klicka intill din profilbild på "Uppdatera profilbild", därefter väljer du "Lägg till motiv", sök sedan på "Djalali" så kommer filtret upp. Filtret är gult och består av en ram runt din profilbild där det står #SaveAhmadreza. I samband med att ni ändrar era profilbilder, kom ihåg att göra inlägg om varför ni agerar för Ahmadreza och hänvisa andra till att skriva under petitionen! 

OBS: Bilden ovan är från en aktion som gjordes hösten 2019. Vi rekommenderar att ni håller större avstånd till varandra när ni agerar i nuläget.