Text: Aktivism

AVSKAFFA DÖDSSTRAFFET

Dödsstraffet är inte ett straff - det är ett brott i sig. Nedan hittar du aktuella kampanjer och aktioner rörande dödsstraffet och hur du kan vara med och agera!

Ahmadreza Djalali: Ett namn varje svensk borde känna till

Senast uppdaterad 14 oktober 2020

Ahmadreza är en svensk medborgare som sitter fängslad i Iran sedan 2016 och som fick sin dödsdom i oktober 2017. Vi har länge krävt att dödsdomen ska upphävas och att han ska släppas fri - och många i rörelsen bedriver ett outtröttligt arbete för detta.

För att skydda Djalali behöver vi fortsätta arbeta enträget för hans frigivning! Hans hälsotillstånd gör honom extra sårbar under rådande pandemi vilket innebär att det är viktigare än någonsin att agera för honom och försäkra oss om att hans fall är på tapeten. En vision vore att alla i Sverige känner till Djalalis situation, eftersom det skulle öka chanserna för hans frigivning.

AGERA FÖR DJALALI 

Digital kampanj #SaveAhmadreza 

Den 21 oktober är årsdagen för Ahmadrezas dödsdom. Det finns en digital aktion ni kan genomföra i samband med detta. Om er grupp finns i sociala medier, delta gärna och fundera tillsammans på hur ni kan få fler att göra detsamma!

Delta på Facebook

Lägg ett filter på din profilbild på Facebook. Detta gör du genom att klicka intill din profilbild på "Uppdatera profilbild", därefter väljer du "Lägg till motiv", sök sedan på "Djalali" så kommer filtret upp. Filtret är gult och består av en ram runt din profilbild där det står #SaveAhmadreza. I samband med att ni ändrar era profilbilder, kom ihåg att göra inlägg om varför ni agerar för Ahmadreza och hänvisa andra till att skriva under petitionen! 

Delta på Instagram 

Sprid information om fallet och uppmuntra Irans ledare att frigiva Ahmadreza genom att tagga dem i inläggen/händelserna: President Rouhani (@hrouhani), Utrikesminister Mohammad Javad Zarif (@jzarif_ir), och Supreme Leader Ali Khamenei (@khamenei_ir). 
I inläggen/händelserna kan ni exempelvis uppmuntra läsarna att sprida era inlägg vidare, och att använda Facebook filtret.

Delta på Twitter 

Även på Twitter kan ni tagga Irans ledare och uppmuntra dem att frigiva Djalali, där är deras id: Utrikesminister Mohammad Javad Zarif (@JZarif) och Supreme Leader Ali Khamenei (@khamenei_ir). Twittra på engelska så de förstår. Tweeten kan exempelvis se ut så här:

On Oct 21st, it has been 3 years since Ahmadreza Djalali was sentenced to death through an unfair trial. We urge @khamenei_ir and @JZarif to #FreeDjalali! #SaveAhmadreza!

Ni kan använda er av denna bild, eller denna, för mer effekt. 

Har er grupp inte Facebook? 

I slutet av oktober kommer vi att stänga namninsamlingen för att skriva ut alla namn och skicka dem till iranska beslutsfattare. Vill din grupp ordna en mer visuell överlämning, kanske en manifestation eller liknande? Det vore toppen. Hör av er! 

I avsnittet nedan finns ännu fler idéer på hur er grupp kan agera för Ahmadreza Djalali.

Synliggör Djalali på er ort 

Det finns många sätt att arbeta för Djalali utöver på sociala medier. Ni kan självklart fundera på och utveckla egna sätt att skapa uppmärksamhet om Djalalis fall, och kampanja på er ort. Om vi är många grupper som arbetar för att synliggöra hans ansikte ihop med hans namn, både fysiskt och digitalt, kan vi då profilera honom så pass mycket att människor ser hans ansikte framför sig när de hör hans namn?

Samlas till ett möte då ni gemensamt funderar på hur ni kan vara med och synliggöra Djalali. Kan det göras med hjälp av muralmålningar, projekt i skolans bildundervisning, virkade porträtt som fästs på lyktstolpar, affischering, tröjtrycksworkshop...

Förslag på fler kreativa aktioner för Djalali, samt tips för hur ni kan ordna en egen idé-brainstorm på ett digitalt möte hittar ni här:

Frågor & idéer

Kontakta kampanjpraktikant Astrid Noresson: astrid.noresson@amnesty.se

Ni får gärna skicka bilder och/eller filmer på vad ni hittar på till samma mejladress! 

OBS: Bilden ovan är från en aktion som gjordes hösten 2019. Vi rekommenderar att ni håller större avstånd till varandra när ni agerar i nuläget. 

Oktober 2020: Internationella dagen mot dödsstraffet

Senast uppdaterad 29 januari 2021

Den 10 oktober var det Internationella dagen mot dödsstraffet och grupper agerade runt om i hela landet!

Har din grupp frågor?

Johanna Åkeby
Kampanjpraktikant Nordväst
johanna.akeby@amnesty.se
0709 144 515

Basmaterial om dödsstraff

Infoblad att skriva ut: Varför ska jag bry mig om dödsstraffet?

Affischer om dödsstraffet (statistik från 2018, men mycket relevant information om dödsstraffsfrågan):