Text: Aktivism

AVSKAFFA DÖDSSTRAFFET

Dödsstraffet är inte ett straff - det är ett brott i sig. Här nedan hittar du information om aktuella aktioner och ett baskit du kan använda dig av i arbetet mot dödsstraffet.

HABIB CHAAB

Amnesty har nåtts av nyheten att Habib Chaab avrättats i Iran

Det är med en oerhörd sorg vi nåddes av nyheten att svensk-iranske Habib Chaab avrättats i Iran. 

Dödsstraffet bryter mot den mest grundläggande mänskliga rättigheten – rätten till liv. Det är ett omänskligt, förnedrande och diskriminerande straff. 

Habib Chaab tillhörde den arabisktalande minoriteten i landet och Amnesty har konstaterat att Irans styre använder dödsstraffet som ett politiskt verktyg, speciellt mot minoriteter. Habib fick inte en rättvis rättegång, och Amnesty krävde in i det sista att dödsdomen skulle upphävas.  Avrättningen visar dessutom hur det iranska styret nu inte ens drar sig för att avrätta andra länders medborgare, inklusive svenska. 

Alla våra tankar är idag hos Habibs familj och anhöriga och vi beklagar deras sorg djupt.

För uppdaterad info läs mer 

Bakgrund

Habib Chaab greps efter att ha rest till Turkiet från Sverige 9 oktober 2020 och under oklara omständigheter togs han till Iran där han ställdes inför rätta. Den 12 mars beslutade Irans Högsta domstol dödsstraffet mot Habib Chaab och nu är risken stor att den kommer verkställas. Trots att alla människor har rätt att behandlas oskyldiga tills de dömts av domstol hade iransk statlig TV inför rättegången visat material där Chaab "erkänner" delaktighet i en väpnad attack på en militärparad 2018.  

AGERA FÖR AHMADREZA DJALALI

Ahmadreza Djalali greps i Iran den 26 april 2016, och anklagades för att ha samarbetat med den israeliska säkerhetstjänsten. I oktober 2017 dömdes Ahmadreza av Irans Revolutionsdomstol till döden för "korruption på jorden" (ifsad fil-arz). Amnestys uppfattning är att Ahmadreza Djalali är en forskare som fredligt utövat sitt yrke. Det har inte lagts fram några som helst bevis som tyder på att han begått några brott, och rättsprocessen mot honom har inte på långa vägar levt upp till internationell standard. Vi kräver att hans dödsdom upphävs och att han friges.

VAD KAN DU GÖRA?

Namnunderskrifter: samla in namnunderskrifter fysiskt, digitalt eller via QR-kod.

Påverkansbrev och mejl: skicka brev till Irans ambassad i Bryssel som kräver att Ahmadreza Djalalis avrättning stoppas och att han får återförenas med sin familj. Exempelbrevet går även att skicka via mejl till Irans ambassad i Stockholm: [email protected]

Sociala medier: använd följande inlägg på Twitter:

"Swedish-Iranian #AhmadrezaDjalali, arbitrarily detained in Iran & sentenced to death after an unfair trial that relied on tortured-tainted "confessions", is at imminent risk of execution. @Khamenei_ir must halt any plans for his execution & free him!"

Information om dödsstraffet 

Senast uppdaterad 4 april 2023

Varför och hur Amnesty arbetar mot dödsstraffet 

Hur ni kan agera mot dödsstraffet

Individaktioner

AffischerBrickunderlägg

Brickunderläggen visar oskyldigförklarade, avrättade personers sista måltider med information om personen - som man kan använda sig av i matsalar, caféer eller restauranger. Ni kan även använda brickunderläggen som affischer. Brickunderläggen är ett perfekt sätt att väcka intresse för dödsstraffet. 

Här är tre brickunderlägg som ni kan använda:


Förinspelade föreläsningar/videos 

Dessa föreläsningar och videos är ett bra sätt att lära sig mer om dödsstraffet utifrån ett personligt perspektiv. Föreläsningarna belyser dödsstraffet i Nigeria, Belarus och i USA, där personer som har en personlig koppling till dödsstraffet - antingen som familj eller som tidigare dödsdömd. Ni kan exempelvis visa dessa under en intern filmkväll i gruppen eller arrangera ett evenemang runt dem.

Årets dödsstraffsrapport

Släpps i maj.

Frågor & idéer

Kontakta verksamhetsutvecklaren Clara-Nishani Holm, [email protected] 

Ni får gärna skicka bilder och/eller filmer på vad ni hittar på till samma mejladress!