Text: Aktivism

Nätverk för Syrien

I januari 2011 inleddes uppropet i Syrien. När protesterna möttes av massivt våld, godtyckliga gripanden och tortyr startade Amnesty ett nätverk för att protestera mot övergreppen.

Materialet

Syriennätverket riktar sig både till Amnestygrupper och till andra som vill delta i våra påtryckningar. Aktionsmaterial skickas via epost cirka fyra gånger per år och inkluderar ofta mallbrev eller petitioner, samt tips på utåtriktade aktiviteter. I våra aktioner redogör vi också för den aktuella utvecklingen i Syrien, samt vilka krav Amnesty riktar till den syriska regimen, FNs säkerhetsråd och andra parter i konflikten, till exempel Ryssland. 

Eftersom situationen i Syrien är kaosartad är det svårt att säga när, eller hur ofta, det kommer nya aktioner. Ibland kommer de också med ganska kort varsel, vilket kräver ett ganska snabbt agerande.

Vill du/ni gå med i nätverket, anmäl er till Katarina Bergehed, Syriensamordnare (031-701 81 81, [email protected]). Om ni tillhör en Amnestygrupp, ange gruppnummer och ort.

Bakgrund

Trots att protesterna i Syrien inledningsvis var fredliga så svarade den syriska regimen omedelbart med massivt våld. Amnestys uppmanade regimen att förhindra att demonstranter dödades, och protesterade mot godtyckliga gripanden av fredliga demonstranter. 

Snart stod det klart att människor som frihetsberövats utsattes för systematisk tortyr och att många torterats till döds. Redan i aprill 2011 menade Amnesty att den syriska regeringen ägnade sig åt så allvarliga och omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna att de utgjorde brott mot mänskligheten. Vi krävde därför bland annat att FN:s säkerhetsråd skulle hänskjuta situationen till Internationella brottmålsdomstolen, ICC.

Efter sex månader av i huvudsak fredliga protester utvecklades revolten successivt till en intern väpnad konflikt. Amnestys krav har utvidgats allteftersom konflikten ändrat karaktär. Våldet från regimen och de väpnade oppositionsgrupperna, de grova människorättskränkningarna och den humanitära katastrofen har resulterat i att halva Syriens befolkning drivits på flykt från sina hem. Merparten, cirka 6,3 miljoner, är på flykt i sitt eget land. Över 5 miljoner har flytt ut ur landet. De flesta av dem, närmare 3 miljoner, finns i grannlandet Turkiet. Över en miljon har flytt till Libanon. Drygt 930 000 syrier har sökt asyl i Europa mellan april 2011 och mars 2017.