Text: Aktivism

Nätverk för romers rättigheter

I det här nätverket kan du ta del av uppdaterad information och aktioner som rör arbetet för romers rättigheter

Vad är nätverket till för?

Nätverket är till för dig som vill få en större kännedom om romers rättigheter och fördjupa dig inom ämnet. Romer utsätts för systematiska människorättskränkningar i stora delar av Europa. De möts av diskriminering och fördomar, är i många fall utestängda från arbetsmarknaden och bor ofta i provisoriska hem med begränsad tillgång till säkerhet, sanitet och rinnande vatten. Romska barn får i många fall inte tillgång till samma undervisning som andra barn. Romer har utsatts för våld och överfall med rasistiska förtecken. 

Huvudfokus inom nätverket har legat på frågan om romers boendesituation, tvångsvräkningar och rätten till ickediskriminerande skolgång. Merparten av aktionerna har rört Italien, Rumänien, Tjeckien och Slovakien. Vi räknar med att framöver ta upp såväl nya frågor som nya länder - däribland Sverige.

Anmälan och kontaktperson

Vill du/ni gå med i nätverket? Anmäl er då Marianne Gyllenpistol, kampanjsamordnare (040-966 630, [email protected]). Om ni tillhör en Amnestygrupp, ange gruppnummer och ort.

Vad är syftet?

Att sprida aktioner och nyheter om romers rättigheter. Materialet skickas via e-post och består av information, instruktioner för brevskrivning, samt uppmaningar till utåtriktade aktiviteter och arbete gentemot media. Utöver aktionerna syftar nätverket också till att informera om aktuella frågor som rör romers rättigheter, samt om vad Amnesty som global organisation gör för att främja romers rättigheter. Aktionerna riktar sig primärt till Amnestygrupper, men inget hindrar att man deltar i nätverket som privatperson.