Text: Aktivism

Nätverk för kvinnors rättigheter

I det här nätverket kan du ta del av uppdaterad information och aktioner som rör arbetet för kvinnors rättigheter. Utskicket kommer ut varannan månad.

Vad är nätverket till för?  
Nätverket är till för dig som vill fördjupa dig i kvinnors rättigheter. Alla deltagare i nätverket får nytt aktionsmaterial varannan månad. Materialet skickas via e-post och består av information, instruktioner för brevskrivning, samt uppmaningar till utåtriktade aktiviteter och arbete gentemot media. Aktionerna riktar sig primärt till Amnestygrupper, men inget hindrar att man deltar i nätverket som privatperson. Arbetet för kvinnors rättigheter är viktigare än någonsin, genom att delta i nätverket kan du vara med och skapa förändring!

Anmälan och kontaktperson 
För frågor och anmälan kontakta Sanna Blomgren, [email protected], 0709-870463. Om du tillhör en Amnestygrupp, ange gruppnummer och ort.

Amnestys arbete 
Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter - rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Trots detta tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det här kan vi inte acceptera. Amnestys arbete innefattar bland annat rätten till abort, kvinnorättsförsvarare, våld mot kvinnor samt sexuella och reproduktiva rättigheter. Här kan du läsa mer om Amnestys arbete för kvinnors rättigheter.