Text: Aktivism

HBTQI-nätverket

I det här nätverket kan du ta del av uppdaterad information och aktioner som rör arbetet för HBTQI-personers rättigheter. Utskicket kommer ut varannan månad.

Vad är nätverket till för?  
HBTQI-nätverket är till dig som vill fördjupa dig inom HBTQI-personers rättigheter. 
Alla deltagare i nätverket får nytt aktionsmaterial varannan månad. Materialet skickas via e-post och består av information, instruktioner för brevskrivning, samt uppmaningar till utåtriktade aktiviteter och arbete gentemot media. Aktionerna riktar sig primärt till Amnestygrupper, men inget hindrar att man deltar i nätverket som privatperson. Arbetet för HBTQI-personer är livsviktigt, genom att delta i nätverket kan du vara med och skapa förändring!

Anmälan och kontaktperson  
För frågor och anmälan kontakta 
Marianne Gyllenpistol, [email protected]040-966 630

Amnestys arbete  
Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras människor på grund av sin verkliga eller uppfattade sexuella läggning eller könsidentitet. Diskrimineringen leder bland annat till att HBTQI-personer fängslas, torteras och mördas och att HBTQI-aktivister förtrycks och begränsas i sin yttrande- och organisationsfrihet. 
Rätten att leva i enlighet med sin sexuella läggning och sin könsidentitet utan diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet. 

Amnesty anser att kriminalisering av samkönade relationer omedelbart måste upphävas, liksom all annan form av diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Här kan du läsa mer om Amnestys arbete för HBTQI-personers rättigheter.