Text: Aktivism

Nätverk mot dödsstraff

Den svenska sektionen var en av de första inom Amnesty att börja arbeta mot dödsstraff. I dag kan de som vill delta i arbetet ansluta sig till vårt nätverk, oavsett om de tillhör en Amnestygrupp eller om de vill agera som enskilda personer.

Materialet

Arbetet inom nätverket mot dödsstraff handlar framför allt om att agera i fall där dödsdömda fångar riskerar att få sina domar verkställda. Nätverket riktar sig både till Amnestygrupper och till andra som vill ta ställning mot dödsstraff. Aktionerna skickas via epost och materialet består nästan uteslutande av blixtaktioner, så tänk på att det är viktigare att agera snabbt än att agera på varje aktion. Det går inte att säga hur ofta, eller med vilka mellanrum, nytt material kommer skickas till nätverket. Men det är inte alls ovanligt att det kommer fyra-fem aktioner samma månad. Varje år arrangeras därtill en separat aktion i anslutning till den internationella dagen mot dödsstraffet, den 10 oktober.

Arbetet sköts av Amnestys aktionsgrupp mot dödsstraffet. Vill du/ni gå med i nätverket, anmäl er till [email protected]. Om ni tillhör en Amnestygrupp, ange gruppnummer och ort.

Bakgrund

Amnesty är motståndare till dödsstraffet, och kräver att det avskaffas för samtliga brott i alla världens länder. Dödsstraffet kränker rätten till liv och utgör en grym, omänsklig och förnedrande bestraffning, i strid med internationellt erkända normer för mänskliga rättigheter. 

Det finns inga trovärdiga bevis för att dödsstraffet skulle ha en unikt avskräckande effekt, eller att det skulle leda till minskad brottslighet. Dödsstraffet används på ett diskriminerande och godtyckligt sätt, och drabbar oproportionerligt ofta personer som är fattiga eller som tillhör utsatta samhällsgrupper. Därtill innebär dödsstraffet risker för oskyldiga, och det finns flera exempel där människor avrättats för brott de bevisligen inte begått.

Dödsstraffet i världen