Text: Aktivism

Kampanjer och aktioner

I perioder fokuserar Amnesty sitt arbete på ett land eller ett tema i särskilda kampanjer och aktioner. Syftet är att uppmärksamma en särskild typ av människorättskränkningar, att informera och skapa opinion, samt att bidra till konkret förändring.

Materialet

Information om kommande kampanjer och aktioner hittar ni i Insats. Alla grupper/distrikt bjuds in att delta, men ni måste själva anmäla ert deltagande. Som deltagare i kampanjen/aktionen får ni information om syfte och mål, vilket material ni kan beställa, samt tips och förslag på aktiviteter. Vanligen inkluderar våra kampanjer/aktioner instruktioner för både brevskrivning/namninsamling, utåtriktade aktiviteter, arbete via massmedia/sociala medier och mycket annat. 

Vad menas med kampanj/aktion...?

När vi inom Amnesty använder ordet "kampanj" syftar vi främst på våra globala kampanjer, som i princip samtliga Amnestysektioner i världen deltar i. Kampanjerna pågår under lång tid, vanligen minst två år, och kan bestå av en mängd delmål med samma tema.

Begreppet "aktion" syftar på en kortare kraftsamling kring ett särskilt tema. Några aktioner återkommer vid ungefär samma tidpunkt varje år:

Aktuella kampanjer och aktioner