Text: Aktivism

Aktionsfall

Ett aktionsfall är ett fall där vi långsiktigt arbetar för en individ eller grupp som utsatts för en allvarlig människorättskränkning. Det kan handla om individer som sitter fängslade på orättfärdiga grunder, människorättsförsvarare som står åtalade för sin aktivism eller något helt annat.

Aktionsfall är en arbetsform som passar alla aktivistgrupper. En grupp tar sig an ett fall och arbetar sedan självständigt med fallet en längre tid, på ert sätt och efter era förutsättningar. Sekretariatet delar information om fallet och hur en kan agera för det, men det bygger till stor del på initiativ från gruppen. På grund av fallens karaktär kan det gå lång tid utan nya uppdateringar i fallet. Gruppens uppgift blir att ändå fortsätta arbeta för individen eller gruppen. Men - det finns såklart alltid stöd att få både från andra aktivister och från sekretariatet.
Hur arbetar en då för ett aktionsfall? Det vanligaste är att skriva brev till makthavare som har makten att påverka fallet, exempelvis en åklagare som kan få ett fall nedlagt eller en justitieminister som har makt att ändra lagar eller få en person frisläppt. Det är även vanligt att planera utåtriktade aktiviteter och events, skriva solidaritetsbrev direkt till den drabbade personen eller skriva insändare i exempelvis lokaltidningen. Mer om detta längre ned!

Vilka fall jobbar vi med?

Vi jobbar med ett brett spann av fall, både sett till var i världen de befinner sig och vilken människorättsfråga de berör. Några av fallen vi arbetar för ser du här nedan. Är du nyfiken på att ta dig an ett fall och vill se vilka fler fall vi lyfter? Kontakta Beatrice på sekretariatet (070-860 86 28, beatrice.schonning@amnesty.se) och be om listan över aktuella fall. Listan innehåller fall som vi av olika anledningar prioriterar just nu. Har ni särskilda önskemål, till exempel om ni vill arbeta med ett särskilt land eller tema och inte finner ett fall som engagerar er på listan - ta upp det med Beatrice!

När ni valt vilket aktionsfall ni vill arbeta med får ni en fallbeskrivning med mer djupgående information om fallet och hur ni som grupp kan agera för det.

Vad kan ni göra?

Här är några exempel på hur ni kan arbeta med ert fall, men låt inte listan begränsa er!

Brevskrivning: I princip inkluderar alla aktionsfall instruktioner för att skriva brev till makthavare i det berörda landet, samt adressuppgifter. Ibland finns färdiga mallbrev som ni kan använda, men formulera gärna om dem så blir de mer personliga.

Utåtriktade kampanjaktiviteter: En manifestation på ett torg eller en utställning på det lokala biblioteket är exempel på utåtriktade aktiviteter som kan vara en bra metod för att sprida information och samla underskrifter

Evenemang: Vill ni arrangera en filmkväll, en konsert eller ett panelsamtal? Oavsett vilket är evenemang som drar publik ett spännande sätt att sprida information och väcka engagemang. Ni kan få mer tips om vad som kan vara bra att tänka på här.

Insändare / arbete gentemot media: Att skriva insändare till lokala tidningar är ett bra sätt att uppmärksamma sitt aktionsfall. Ländernas ambassader har pressbevakning på vad som skrivs om deras länder och får genom det vetskap om att Amnesty arbetar med fallet.

Kontakt med fångar eller deras anhöriga: En del fall inkluderar uppmaningar att skriva hälsningar direkt till fångar för att visa sitt stöd och påminna om att de inte är bortglömda. Många som Amnesty har arbetat för vittnar om vilken oerhörd betydelse den kontakten har haft. I vissa fall är det inte möjligt att skriva direkt till fångarna själva, men kanske till deras familjer eller andra närstående.

Notera dock att många av de vi arbetar för och med befinner sig i utsatta positioner. Direktkontakt med dem eller deras anhöriga kan ibland innebära förhöjda risker för kränkningar och trakasserier. Det är därför viktigt att ni alltid följer instruktionerna i fallbeskrivningen.

Samarbeten: Aktivism ger mer när vi är flera. Kanske kan ni hitta organisationer eller personer att samarbeta med i ert arbete? Antingen långsiktigt eller för enstaka evenemang. Organisationer som engagerar sig för personer med samma yrke som individen ni arbetar för kan ofta känna anledning att engagera sig, likaså personer från samma land som bor i Sverige. 

Vad får ni till er hjälp?

När gruppen tar sig an ett fall får ni en fallbeskrivning. Den innehåller information om fallet och Amnestys krav och mål. Det innehåller också tips på hur ni kan agera, exempelbrev och adresser till makthavare. Allt detta är framtaget av det internationella sekretariatet, som har granskat fallet och valt ut metoderna och personerna de tror är viktigast för att nå framgång i fallet.

Falldokumentet är internt, vilket innebär att det inte får spridas utanför Amnesty. Anledningen är att det ofta innehåller personlig information om individer, detaljer om deras religiösa och politiska åskådning, samt information om människor/organisationer de har anknytning till. Ett aktionsfall innehåller även strategisk information från Amnesty, som vi inte vill ska spridas utanför organisationen.

Uppdateringar och instruktioner: Vi delar ny information om fallen så fort vi har den tillgänglig. Det kan dock ibland gå långa perioder utan ny information, särskilt i fall i stängda länder. Detta kan ofta bero på att det helt enkelt inte händer något nytt i fallet, men det kan även vara svårt för Amnesty att få verifierad information. Det svenska sekretariatet är hela tiden beroende av kollegor i den internationella rörelsen för att få bekräftad information om fallen.

Rapportering: Vid varje årsskifte får ni ett rapportformulär där ni ska ange hur ni har arbetat med ert fall, och om ni fått någon respons från det berörda landet. Det är viktigt att ni rapporterar om ert arbete så utförligt som möjligt! Delar av informationen vidarebefordras till vårt internationella sekretariat, och kan ligga till grund för uppdateringar av strategin kring fallet. Med aktionsmaterialet får ni även ett loggdokument där ni kontinuerligt för anteckningar om hur ni arbetar med fallet.

Dokument

 (ladda ner och fyll i kontinuerligt)

 (fylls i senast 15 februari 2021)


Frågor...?

Om ni har frågor som rör ert aktionsfall, eller om ni vill ha förteckningen över aktuella fall, vänd er till Beatrice Schönning: 070-860 86 28, beatrice.schonning@amnesty.se