Text: Aktivism

Verksamhetsmöte

Under verksamhetsmötet har du som medlem möjlighet att påverka svenska Amnestys planering i direkt dialog med sektionens styrelse och sekretariat. Alla medlemmar är välkomna. Mötet äger rum i Stockholm varje höst, vanligtvis i anslutning till Aktivistseminariet.

Tid/plats för årets verksamhetsmöte är inte bestämt. Fullständig information om mötet går ut i Insats, senast i augusti. Har du frågor om mötet kan du vända dig till Lina Jakobsson, organisationsutvecklare (08-729 02 33, lina.jakobsson@amnesty.se).