Text: Aktivism

Utbildning för distriktsaktiva

Sektionen arrangerar möten och utbildningar för distriktsaktiva, i syfte att ge medlemmar möjlighet att träffas och utbyta idéer och erfarenheter kring hur Amnestys verksamhet på aktivistnivå kan utvecklas.

Möte för distriktsaktiva

Varje år hålls ett möte för distriktsaktiva där syftet är att utbyta erfarenheter och idéer mellan våra distrikt, samt att utbilda våra distriktsombud och andra aktiva på distriktsnivå. Datum för höstens möte är ännu inte klart.  

Utbildning för nya aktiva på distriktsnivå

I anslutning till mötet för distriktsaktiva håller vi alltid en utbildning som primärt riktar sig till nya aktiva på distriktsnivå. Alla med uppdrag på distriktsnivå är välkomna, oavsett om du är distriktsombud, sitter i en distriktsstyrelse eller har specifika uppdrag på distriktsnivå.