Text: Aktivism

Utbildning för distriktsaktiva

Sektionen arrangerar möten och utbildningar för distriktsaktiva, i syfte att ge medlemmar möjlighet att träffas och utbyta idéer och erfarenheter kring hur Amnestys verksamhet på aktivistnivå kan utvecklas.

Möte för distriktsaktiva

Varje år hålls ett möte för distriktsaktiva där syftet är att utbyta erfarenheter och idéer mellan våra distrikt, samt att utbilda våra distriktsombud och andra aktiva på distriktsnivå. Detta möte sker parallellt med vårt stora Aktivistseminairum, som i år äger rum den 20-21 oktober. Lördagen startar kl 9 med ett enskilt möte för distriktsaktiva som de själva organiserar.

Utbildning för nya aktiva på distriktsnivå

Varje vårtermin sker regionala utbildningar där både nya och gamla distriktsaktiva är välkomna. På dessa utbildningar ligger fokus på vad som är distriktens roll och uppdrag samt erfarenhetsbyte distriktsstyrelserna i regionen i mellan. Datum för utbildningarna under våren 2019 är inte ännu bestämda.

Har du frågor om våra utbildningar för distriktsaktiva, kontakta gärna din verksamhetsutveck-
lare på sekretariatet:

Syd: Fartun Andersson, tel 040-96 66 30
epost: fartun.andersson@amnesty.se
Nordväst: Daniel Lundh, tel 031-711 21 03
epost: daniel.lundh@amnesty.se
Nordöst: Karin Nordh, tel 08-729 02 18
epost: karin.nordh@amnesty.se