Text: Aktivism

Utbildning för distriktsaktiva

Sektionen arrangerar möten och utbildningar för distriktsaktiva, i syfte att ge medlemmar möjlighet att träffas och utbyta idéer och erfarenheter kring hur Amnestys verksamhet på aktivistnivå kan utvecklas.

Möte för distriktsaktiva, 21-22 oktober

Årets möte för distriktsaktiva hålls på Ersta Konferens i Stockholm, i anslutning till aktivistseminariet den 21-22 oktober. Anmälningsinformationen hittar ni på sidan för Aktivistseminariet. Information om tider, program och praktiska detaljer kommer skickas till alla distriktsombud/distriktsstyrelser under augusti.

Utbildning för nya aktiva på distriktsnivå, 20 oktober

Den 20 oktober håller vi en utbildning som primärt riktar sig till nya aktiva på distriktsnivå. Alla med uppdrag på distriktsnivå är välkomna, oavsett om du är distriktsombud, sitter i en distriktsstyrelse eller har specifika uppdrag på distriktsnivå.

Preliminärt program:

11.00 Inledning, presentation

11.30 Distriktens roll i svenska Amnesty

12.30 Lunch

13.30 Att skapa lokal organisation och funktioner

14.00 Rekrytering och introduktion av nya aktiva medlemmar

15.00 Fika

15.30 Distriktens roll i det lokala kampanjarbetet

16.30 Sammanfattning och avslutning

17.00 Slut

Programmet är preliminärt, och om det finns önskemål om programpunkter försöker vi anpassa oss efter dem. Utbildningen leds av Mats Engman, verksamhetsutvecklare (08-729 02 66, mats.engman@amnesty.se). Hör av dig till honom om du har frågor.