Text: Aktivism

Ungdomsträffar

Varje termin genomförs både regionala och nationella träffar för ungdomar inom Amnesty. En gång om året arrangeras därtill en nordisk ungdomskonferens. Vid dessa tillfällen ges du som medlem inom Amnesty en möjlighet att lära dig mer om aktuella kampanjer, få inspiration i ditt fortsatta arbete samt knyta kontakter med ungdomar från andra grupper.

Nationella ungdomsträffar

De nationella ungdomsträffarna genomförs en gång per termin på olika platser i Sverige. Syftet med träffarna är att medlemmarna i våra ungdomsgrupper ska få utbildning och inspiration, samt att de ska få möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Arrangörer för de nationella träffarna är ungdomsrådet, tillsammans med personal från sekretariatet. Har du frågor om träffarna, vänd dig till Emma Brossner Skawonius, verksamhetsutvecklare ungdom (070-812 95 36).

Vårens träff är 15-17 februari utanför Stockholm, sista anmälningsdag har varit.

Regionala ungdomsträffar

Regionala ungdomsträffar hålls oftast två gånger per termin på våra distriktskontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Information om träffarna skickas till alla berörda grupper via e-post. 

Vårens träffar:

Göteborg -  16 januari, 27 februari och 11 april
Stockholm - 27 februari och 13 april
Malmö -  12 januari, 2 mars och 13 april

Nordic Youth Conference

Varje sommar arrangerar de nordiska sektionerna tillsammans en ungdomskonferens för unga aktivister. Du behöver vara aktiv i Amnesty och mellan 16-25 år för att delta. Svenska sektionen står för resa, mat och boende. Anmälningsavgiften brukar vara 500 kronor. Sommaren 2019 arrangeras NYC i Sverige.