Text: Aktivism

Ungdomsträffar

Varje termin genomförs både regionala och nationella träffar för ungdomar inom Amnesty. En gång om året arrangeras därtill en nordisk ungdomsträff. Vid dessa tillfällen ges du som medlem inom Amnesty en möjlighet att lära dig mer om aktuella kampanjer, få inspiration i ditt fortsatta arbete samt knyta kontakter med ungdomar från andra grupper.

Regionala ungdomsträffar

De regionala träffarna hålls i regel på våra distriktskontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Information om träffarna skickas till alla berörda grupper via e-post. Datum och tid för vårens träffar är ännu inte spikade. Under våren kommer det att arrangeras en kvällsutbildning i Sthlm, Gbg och Malmö för dig som är gruppsekreterare i en ungdomsgrupp. Anmäl dig här

Nationella ungdomsträffar

De nationella ungdomsträffarna genomförs en gång per termin på olika platser i Sverige. Syftet med träffarna är att medlemmarna i våra ungdomsgrupper ska få utbildning och inspiration, samt att de ska få möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter med varandra.

Vårens träff kommer att vara 20-22 april, boka in helgen redan nu! Två medlemmar från varje grupp kan anmäla sig, i mån av plats kan fler från varje grupp delta.  Här anmäler du dig

Arrangörer för de nationella träffarna är ungdomsrådet, tillsammans med personal från sekretariatet. Har du frågor om träffarna, vänd dig till Emma Brossner Skawonius, verksamhetsutvecklare ungdom (070-812 95 36).

Nordic Youth Conference

Varje sommar arrangerar de nordiska sektionerna en ungdomskonferens för unga aktivister. Du behöver vara aktiv i Amnesty och mellan 16-25 år för att delta. Svenska sektionen står för resa, mat och boende. Anmälningsavgiften brukar vara 500 kronor. Information om nästa års konferens går ut i Insats i början av våren 2018.

Sommarens konferens hålls i Danmark den 30 juli-3 augusti. Den svenska sektionen kommer att skicka tio deltagare.