Text: Aktivism

Nationella Studentträffen 

(Scroll down for information in English)

Välkommen till årets nationella studentträff! Den 13-15 november 2020 arrangerar Studentrådet en nationell träff för rådsmedlemmar och studentaktivister i Stockholm

Träffen går av stapeln på fredagseftermiddagen den 13 november. Därefter följer två intensiva och roliga dagar med föreläsningar och workshops.

Amnesty står för alla kostnader gällande resor, boende och mat under helgen. I detta ingår resor till och från Stockholm, resor inom Stockholm under träffen, två nätter på Scandic Skärholmen samt middag och lunch för två dagar. Frukost ingår i boendet. 

VIKTIGT: På grund av Covid-19 kommer det vara möjligt att delta digitalt (även om deltagandet då begränsas till utbildningspassen). Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens riktlinjer och därför gäller följande:

Om du på grund av sjukdom behöver avboka med kort varsel kommer du inte behöva betala någon avbokningsavgift.

Anmälan

Du hittar anmälningsformuläret här

Har du frågor? Kontakta Karin Danelius (karin.danelius@amnesty.se) eller Studentrådet (studentradet@amnesty.se)

Vi ses där! 

National Student Gathering

The Student Council organises a national gathering for council members and student activists in Stockholm on the 13-15th of November 2020.

The weekend starts on Friday afternoon and is followed by two intense days of lectures and workshops. 

Amnesty covers all travel, accommodation and food expenses during the gathering. This includes transfer from and to Stockholm, travels within Stockholm during the gathering, two nights of housing at Scandic Skärholmen, as well as dinner and lunch for two days. Breakfast is included in the accommodation.

IMPORTANT: Due to Covid-19 it will be possible to attend the gathering online (although it will be limited to specific training). In order to follow the Public Health Agency's guidelines regarding Covid-19, the following applies: 

If you need to cancel your participation on short notice due to illness, you will not have to pay a cancellation fee.

Registration

You will find the registration form here

Do you have any question? Please reach out to Karin Danelius (karin.danelius@amnesty.se) or the Student Council (studentradet@amnesty.se)

See you there!