Text: Aktivism

Ledarskapsprogrammet

Har du någon gång funderat på vad som får en verksamhet att fungera? Varför åstadkommer vissa grupper massor och andra har svårt att få någon att ta ansvar för fikat till mötet? Vilka verktyg kan vi använda inom Amnesty för att driva våra grupper/distrikt i rätt riktning?

Inom Amnesty har vi sedan 2003 haft ett ledarskapsprogram, där syftet varit att stödja medlemmar som vill ta en ledarroll inom sektionen. Genom stöd och utbildning vill vi öka deltagarnas möjligheter att aktivt och medvetet bidra till:

Programmet 2017-2018 består av tre träffar under perioden september-februari. Utbildningen tar avstamp i teorier om ledarskap och består av föreläsningar, diskussion, övningar och reflektion. Alla deltagare arbetar under programmet med en strategi för sin egen verksamhet. 

Ledarskapsprogrammet riktar sig till dig som har en ledarroll inom Amnesty. Du kanske är gruppsekreterare, samordnare, sitter i en styrelse, eller helt enkelt den som ofta ser till att saker blir gjorda. Du som söker ska vara minst 18 år. Amnesty täcker alla kostnader för resor, kost och logi.

För mer detaljerad information, se Insats, april 2017, sid 6. Har du frågor om programmet, vänd dig till Mats Engman (08-729 02 66, mats.engman@amnesty.se) eller Karolina Pontén (031-41 94 13, karolina.ponten@amnesty.se).