Text: Aktivism

Ledarskapsprogrammet

Amnesty har sedan 2003 haft ett ledarskapsprogram, vars syfte har varit att stödja medlemmar som vill ta en ledarroll inom sektionen.

Ledarskap handlar om att ha ha en tydlig bild av vad man vill åstadkomma, att ha ett aktivt förhållningssätt gentemot dem man arbetar tillsammans med, och gärna också en grundläggande förståelse för hur människor fungerar - både du själv och andra som inte är som du. 

Syftet med ledarskapsprogrammet är att ge ledare i Amnesty (både dagens och morgondagens...) stöd och utbildning. Vi vill öka deltagarnas möjligheter att aktivt och medvetet bidra till att skapa verksamhet/aktivitet inom Amnesty, samt att utveckla vår organisation.

Ledarskapsprogrammet 2018-2019

Programmet riktar sig till nuvarande och framtida ledare inom Amnesty - unga eller gamla, oerfarna eller rutinerade - med en vilja att utvecklas.

Programmet kommer, till skillnad från tidigare, ha en regional utformning. Vi kommer alltså ha separata program för de tre regionerna syd, nordväst och nordöst.

Vi gick tidigare ut med information om att den första träffen skulle hållas den 8-9 september för alla tre programmen, men det har vi varit tvungna att korrigera. Korrekt tid/plats för de första träffarna är:

 Därefter kommer tre träffar hållas på vardagskvällar under hösten, och programmet avslutas med en helgträff i februari 2019.

Bland de frågor vi kommer ta upp under programmets gång kan nämnas:

Ansökan

Fyll i ansökningsformuläretI din ansökan kommer du få ange vilka aktiviteter, verksamheter och målsättningar du strävar efter att genomföra/bedriva/uppnå under programmets gång, så den frågan kan vara bra att tänka igenom innan du fyller i formuläret.

Givetvis får du också mer än gärna tipsa andra medlemmar att ansöka till programmet!

Om du undrar över något, vänd dig till:

Fartun Andersson, verksamhetsutvecklare SYD: 040-96 66 30, fartun.andersson@amnesty.se

Daniel Lundh, verksamhetsutvecklare NORDVÄST: 031-711 21 03, daniel.lundh@amnesty.se

Mats Engman, verksamhetsutvecklare NORDÖST: 08-729 02 66, mats.engman@amnesty.se