Text: Aktivism

Kampanjutbildningar

Inom Amnesty pågår ständigt olika former av kampanjer och aktioner. Givetvis håller vi också utbildningar för att ge våra aktivister så bra förutsättningar som möjligt att göra ett riktigt bra arbete.

Inför praktiskt taget alla större kampanjer inom Amnesty håller vi särskilda kampanjutbildningar. Ibland samlar vi alla som ska arbeta med kampanjen i nationella utbildningar. Ibland genomför vi utbildningarna regionalt, för att ge större utrymme för medlemmar att även bedriva konkret planering i anslutning till utbildningarna.

All information om kommande utbildningar skickas till alla grupper och distrikt via Insats.

 Utbildningar inför kampanjen BRAVE

Kampanjen BRAVE fokuserar på människorättsförsvarares situation i världen. Kampanjen kommer dominera vår verksamhet under 2017-2018. För att så många som möjligt ska få möjlighet att utbilda sig inför kampanjen håller vi tre regionala utbildningar (För fullständig information och anmälan, se vår kampanjsida):

I anslutning till utbildningen i Göteborg hålls dessutom en utbildning för Amnesty ABC-utbildare under lördagen. 

Notera även att Aktivistseminariet den 21-22 oktober kommer ha kampanjen som huvudfokus. Något att tänka på för er som skulle råka missa utbildningarna i september.