Text: Aktivism

Kampanjutbildningar

Inom Amnesty pågår ständigt olika former av kampanjer och aktioner. Givetvis håller vi också utbildningar för att ge våra aktivister så bra förutsättningar som möjligt att göra ett riktigt bra arbete.

Inför praktiskt taget alla större kampanjer inom Amnesty håller vi särskilda kampanjutbildningar. Ibland samlar vi alla som ska arbeta med kampanjen i nationella utbildningar. Ibland genomför vi utbildningarna regionalt, för att ge större utrymme för medlemmar att även bedriva konkret planering i anslutning till utbildningarna.

All information om kommande utbildningar skickas till alla grupper och distrikt via Insats.

Information om våra kampanjutbildningar under 2019 kommer uppdateras löpande.