Text: Aktivism

Kalendarium

Intresserad av våra utbildningar och möten? Här hittar du en sammanställning över vad som är på gång.

Utbildningar och möten, hösten 2017

9 september, Göteborg: Utbildning för Amnesty ABC-utbildare

9 september, Stockholm: Utbildning inför kampanjen BRAVE

9 september, Malmö: Utbildning inför kampanjen BRAVE

10 september, Göteborg: Utbildning inför kampanjen BRAVE

16-17 september, Göteborg: Grundutbildning i asylrätt

20 oktober, Stockholm: Utbildning för nya distriktsaktiva

20-22 oktober, Stockholm: Nationell ungdomsträff, Stockholm

21-22 oktober, Stockholm: Aktivistseminariet

21 el 22 oktober, Stockholm: Möte för distriktsaktiva

21 el 22 oktober, Stockholm: Verksamhetsmötet

17-18 november, Stockholm: Gruppsekreterarkurs

9-10 december, Malmö: Grundutbildning i asylrätt